شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

طهماسب شیروانی؛ محسن اسمعیلی؛ محمد احسانی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 355-374

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.858.1587

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه‌های فوتبال، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در ...  بیشتر

طراحی الگوی عوامل مؤثر بر فساد اداری- مالی در سازمان‏های ورزشی

سید احسان امیرحسینی؛ علی نقی انصاری؛ مهرزاد حمیدی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 199-212

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.746.1508

چکیده
  سازمان‏های ورزشی به سبب حیطه وسیع عملکرد و چارچوب فعالیت آن‏ها در سطح جامعه، همواره در معرض ریسک بالای وقوع فساد می‌باشند. از این‏رو در تحقیق حاضر الگوی عوامل موثر بر فساد اداری - مالی در سازمان‏های ورزشی طراحی می‌شود. جامعه آماری متشکل از کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور بود که بر اساس فرمول کوکران 300 نفر ...  بیشتر

شناسایی عوامل ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی ، مطالعه نظریه داده بنیاد

علی درخش؛ خالد اصلانی؛ امین کرایی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 215-236

چکیده
  ازدواج سالم و موفق، نقشی بنیادین در تشکیل خانواده سالم ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل ازدواج موفق است. این پژوهش با شیوه کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوج های ساکن شهر یاسوج بود که دارای حداقل 5 سال سابقه زندگی مشترک بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، آزمودنی ها ...  بیشتر