تبیین‏ تاثیرات فضای مجازی بر هویت اجتماعی جوانان در شهر تهران

سپیده مقصودی؛ حبیب صبوری خسروشاهی؛ نوروز هاشم زهی

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 323-341

چکیده
  این مطالعه با هدف تبیین تغییرات متغیر هویت اجتماعی جوانان توسط شبکه‏های اجتماعیِ مجازی انجام شد. چارچوب نظری با استفاده از نظریه «کاشت»، نظریه گیدنز و نظریه «جامعه شبکه‏ای» کاستلز تدوین شد و داده‏ها با روش پیمایشی و با بهره گیری از یک پرسشنامه محقق‏ساخته از 384 نفر از جوانان 18 تا 35  ساله شهر تهران گردآوری شد. نمونه‏گیری ...  بیشتر

عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی دختران دانش‌آموز دوره متوسطه شهر اهواز

معصومه باقری؛ ایوب رستمی؛ محمد سلیمان نژاد

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، ، صفحه 91-112

چکیده
  در این پژوهش به بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی دختران دانش‌آموز دوره متوسطه شهر اهواز پرداخته شده است. پژوهش حاضر به روش پیمایشی  و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. بدین منظور از بین دختران دبیرستانی شهر اهواز، 383 نفر از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. جهت سنجش میزان روایی ...  بیشتر