شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری فساد در ورزش حرفه‎ای ایران

مهدی سادات الحسینی؛ علی زارعی؛ زهرا حاجی انزهایی

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.475

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر شکل­گیری فساد در ورزش حرفه‎ای ایران بود. روش پژوهش کیفی (نظریه داده- ­بنیاد) بود. داده­ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند با 19 نفر از صاحب نظران (اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران باشگاه ورزشی، معاونان وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون­های ورزشی، ورزشکاران و اصحاب­رسانه) انجام و ...  بیشتر

راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه‌ای ایران

علی رغبتی؛ فریده هادوی؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 9-26

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه‌ای  ایران بود. برای دستیابی به هدف بیان شده و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش، مطالعه کیفی با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق با نخبگان این موضوع مورد استفاده قرار گرفت. انجام مصاحبه ها به صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی ادامه یافت و در نهایت 18 نفر مورد مصاحبه قرار ...  بیشتر