تغییرات نگرشی جوانان به گروه‌های مرجع

حسن کلاشلو؛ فریده عقیلی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 57-80

چکیده
  با توجه به جمعیت جوان کشور، سنجش نگرش و تحولات جوانان در زمینه گروه­های مرجع مورد توجه جدی سیاستگذاران و تصمیم­گیران نظام می­باشد. گروه مرجع، یکی از مهم‌ترین منابع هویت‌بخشی به افراد و شکل‌دهی به ارزش­ها و هنجارها و در نهایت رفتار آنان است. به تبع اهمیتی که گروه مرجع برای جهت‌دهی به رفتار و کردار اعضای یک گروه یا جامعه دارد، ...  بیشتر