مرور سیستماتیک تحقیقات انجام شده در زمینه طلاق

علی اصغر اسماعیل زاده؛ علی بقایی

دوره 14، شماره 27 ، خرداد 1394، ، صفحه 117-132

چکیده
     مخفیانه­ترین و در عین حال پیچیده­ترین رابطه­ها، روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد.  بنابراین، دستیابی به اطلاعاتی در این زمینه بسیار مشکل و حتی در شرایطی غیرممکن خواهد بود. هدف پژوهش حاضر آن است تا با استفاده از روش مرور سیستماتیک، مجموعه­ای از عوامل موثر بر طلاق را ارایه نماید. برای دستیابی به این هدف، مطالعات ...  بیشتر