مدل موفقیت کاروان ورزشی ایران دربازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو با رویکرد داده بنیاد

کتایون کامکاری؛ نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 9-32

چکیده
  امروزه بازی‌های المپیک از مهم‌ترین دغدغه های فکری تمام مدیران و مسئولان ورزشی است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به بررسی مدل موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو با رویکرد داده بنیاد پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان، صاحب‌نظران دارای تجربه حضور در المپیک و ورزشکاران موفق المپیکی بود که نمونه‌گیری ...  بیشتر