بررسی و اولویت‌بندی عوامل ورزشی مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان تهران برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک توکیو 2020

حسین زارعیان؛ الهام فسنقری؛ محمدصادق افروزه؛ سعید تابش

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 451-474

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1229.1850

چکیده
  بازی­های المپیک به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان مطرح است و کشورها از سال­ها قبل از برگزاری مسابقات، با برنامه­ریزی­های بلند، میان و کوتاه مدت سعی در به‎دست آوردن بهترین نتایج را دارند. به همین دلیل شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی و اولویت‌بندی عوامل ...  بیشتر

تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و سرمایه روانشناختی به عنوان پیش‌بین موفقیت و شکست ورزشی ورزشکاران حرفه‌ای

محمدحسن فردوسی؛ امین کرایی؛ فاطمه سادات مرعشیان

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 173-188

چکیده
  ویژگی­های روانشناختی، از مهم ترین شاخص­های تعیین موفقیت ورزشی است. پژوهش­های متعددی به نقش متغیرهای روانشناختی از جمله تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و سرمایه روانشناختی در پیش­بینی موفیت ورزشی ورزشکاران پرداخته است. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و ابعاد سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی، ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد امور فنی ورزش قهرمانی فدراسیون های(تنیس، تنیس روی میز، بدمینتون و اسکواش) جمهوری اسلامی ایران

فریده اشرف گنجویی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایى؛ سید محمد حسین سنایی

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 49-62

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، مقایسه ارزیابی عملکرد درحوزه موفقیت امور فنی ورزش قهرمانی فدراسیون های راکتی (تنیس، تنیس روی میز، بدمینتون و اسکواش) ایران بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بود. جامعه آماری شامل 207 نفر از روسا و نواب رئیس، دبیر، روسای هیئت‌های استانی و رؤسای کمیته‌های تخصصی چهار فدراسیون ورزشی راکتی جمهوری اسلامی ایران بودند ...  بیشتر