ارائه مدل تفکر استراتژیک در بهره وری وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریه داده بنیاد

سعید سرخه؛ رضا شجیع؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2643.2914

چکیده
  سازمان‌های ورزشی، از یک ‌سو با محیطی متغیر و تهدیدکننده روبرو بوده و از سویی دیگر، روند افزایشی پیشرفت‌های ورزشی در عرصه‌های داخلی و خارجی، خواسته ها و مطالبات جدیدی را از طرف جامعه برای آن‌ها ایجاد کرده است. بنابراین هدف از اجرای تحقیق حاضر، تبیین نقش تفکر استراتژیک در بهره‌وری وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق با روش کیفی انجام ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی ایران- آذربایجان با تکیه بر سیستم‌های خودمدیریتی و سودآوری با رویکرد کیفی

جعفر برقی مقدم؛ علی نعمتی خیاوی؛ محمد رحیم نجف زاده؛ حمید جنانی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 391-406

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.2005.2425

چکیده
  هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی ایران- آذربایجان با تکیه بر سیستم‌های خودمدیریتی و سودآوری بود. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه صاحب­نظران حوزه مدیریت ورزشی و بهروری بود که با روش نمونه­گیری هدفمند 12 صاحب نظر در تحقیق شرکت کردند. جهت تحلیل مصاحبه‌ها، ...  بیشتر

اثر فرهنگ سازمانی بر بهره وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان با نقش میانجی نوآوری

محمدعلی باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ مجید سلیمانی؛ نجف آقایی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 309-328

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1753.2241

چکیده
  تاثیر فرهنگ ­سازمانی بر بهره­وری، بقای سازمان در عصر پر رقابت حاضر را تضمین می نماید. فدراسیون­های ورزشی چون کاراته در سال­های اخیر اهمیت بالایی یافته اند. هدف از انجام بررسی حاضر، تبیین تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر بهره­وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان با نقش میانجی نوآوری بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد HSE

مریم وفاخواه؛ مهدی سلیمی؛ مینا مستحفظیان؛ رضا شجیع

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 223-236

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1689.2188

چکیده
  شواهد و قرائن موجود در ایران نشان می‌دهد مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله دارد. در این بین سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یکی از کاملترین و مؤثرترین سیستم‌های مدیریتی است که می‌تواند به مرتفع ساختن این چالش کمک کند. براین مبنا تحقیق حاضر به ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی ...  بیشتر

طراحی الگوی بهره وری فدراسیون والیبال ایران

علی پورعروجی؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی؛ رسول نوروزی سید حسینی

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 147-164

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی بهره­وری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران بود. جامعه آماری را گروه متخصصان،کارشناسان، مدرسان و مدیران حوزه پژوهش تشکیل می دادند. (200=N) نمونه آماری برابر جامعه آماری و به روش کل شمار بود. (200=n) برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­ای محقق ساخته استفاده گردید. برای ساخت پرسشنامه، ابتدا از طریق مصاحبه ...  بیشتر