ارزیابی نقش سطوح سه گانه (کلان، میان و خرد) در توسعۀ ورزش قهرمانی

آرش گچی؛ فرزاد غفوری؛ غلامعلی کارگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1263.1874

چکیده
  هدف از انجام پژوهش ارزیابی نقش عوامل سطوح کلان، میانی و خرد در توسعه‌ی ورزش قهرمانی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعه‌ای، و بر اساس روش از نوع مطالعات پیمایشی می‌باشد، و گردآوری داده‌ها به‌صورت میدانی انجام شد. در بخش نظرسنجی از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد، پرسشنامه‌ی مذکور شامل 56 سؤال در رابطه با شاخص‌های توسعه در سطوح کلان، ...  بیشتر

آینده نگاری ورزش قهرمانی ایران با روش سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقابل

جواد محمدخانی؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1286.1891

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آینده‌نگاری ورزش قهرمانی ایران با روش سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقابل است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. از نظر ماهیت بر اساس روش‌های آینده‌نگاری، در دسته روش‌های کمی و کیفی قرار می‌گیرد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مرور منابع، مصاحبه، پرسش‌نامه، تکنیک‌های تحلیل اثرات متقابل ...  بیشتر

حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور با رویکرد گراندد تئوری

اصغر غلامی؛ فرشاد امامی؛ سعید امیرنژاد؛ جمشید سیارنژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1610.2121

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور انجام شده است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه همسویی راهبردی در فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

مهدی علیخواه؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2168.2549

چکیده
  همسویی راهبردی یک سازمان را تناسب بین ساختار داخلی سازمان و محیط خارجی آن تعریف کرده‌اند و نیاز است فدراسیون‌های ورزشی با سایر سازمان‌های ورزشی متناظر همسویی راهبردی داشته باشد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه همسویی راهبردی در فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی بود. نوع تحقیق کاربردی، ...  بیشتر

ارزیابی و رتبه بندی کارایی هیات های کاراته استان های کشور با استفاده از الگوی BCC

سید محمد علی گویا؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1917.2364

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تعیین کارایی هیات‌های کاراته استان های کشور با استفاده از مدل BCC می باشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات فرااثبات، رویکرد کمی، از لحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده‌هاست. جامعه آماری این پژوهش شامل 31 هیات‌ کاراته فعال در استان های کشور بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه پنج‌ارزشی ...  بیشتر

طراحی برنامه راهبردی ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024

رضا شربت زاده؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.776

چکیده
  این  تحقیق با هدف طراحی برنامه راهبردی ورزش قهرمانی کشور برای کسب رتبه هشتم در مسابقات المپیک 2024 انجام شد. در این تحقیق چشم انداز، حوزه های کلیدی عملکرد، اهداف، نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت ها و موقعیت راهبردی و راهبرد های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک 2024 مشخص گردید. به ...  بیشتر

تحلیل پیشران های کلیدی توسعه فوتسال کشور

علی ابوالحسینی؛ سید نصرالله سجادی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2454.2771

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش تحلیل پیشران های کلیدی توسعه فوتسال کشور می باشد.روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است که از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان و خبرگانی که در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رشته ورزشی فوتسال از دانش و تجربه لازم برخوردار هستند. روش نمونه ...  بیشتر

تدوین نقشه استراتژیک ورزش قهرمانی ایران

میثم رحیمی زاده؛ علی رغبتی؛ حسین اکبری یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2769.3010

چکیده
  هدف از این تحقیق تدوین نقشه استراتژیک ورزش قهرمانی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته(کیفی و کمّی) بود که اطّلاعات مورد نیاز در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های انفرادی و شورای راهبردی و در بخش کمّی با استفاده از ماتریس های خاص مطالعات راهبردی و پرسشنامه های مقایسات زوجی استخراج شد. اعضای شورای راهبردی ...  بیشتر

تدوین مدل بیرونی ورزش قهرمانی استان خوزستان بر مبنای مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

ابراهیم نصیری؛ آتوسا قاسمی نژاد دهکردی؛ میثم شعبانی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2909.3118

چکیده
  هدف این پژوهش تدوین مدل بیرونی ورزش قهرمانی استان خوزستان بر مبنای مدلسازی ساختاری- تفسیری بود. این تحقیق بر اساس هدف از نوع توسعه‌ای- کاربردی و از نظر روش از نوع اکتشافی بود. شیوه انجام این تحقیق به صورت کیفی بود. جامعه شامل نخبگان علمی (اساتید دانشگاه) و نخبگان تجربی (مدیران ورزش در سطح ادارات متولی) بودند. نمونه آماری در بخش کیفی از ...  بیشتر

طراحی برنامه استراتژیک ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024

رضا شربت زاده؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.650

چکیده
  این  تحقیق با هدف طراحی برنامه استراتژیک ورزش قهرمانی کشور برای کسب رتبه هشتم در مسابقات المپیک 2024 انجام شد.در این تحقیق چشم انداز ، حوزه های کلیدی عملکرد ، اهداف ، نقاط قوت و ضعف ، تهدید ها و فرصت ها و موقعیت استراتژیک و استراتژی های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک 2024 مشخص ...  بیشتر

تدوین توسعه الگوی عوامل ساختاری ورزش قهرمانی فدراسیون کاراته

محمد باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ محمد نیکروان؛ نجف آقایی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1189.1817

چکیده
  امروزه تشکیلات ورزشی هر کشور باید منسجم و مشخص باشد و فعالیت‌ها و اهداف در حال اجرا و پیگیری، باید از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشند. در ساختار و برنامه‌های ورزش یک سازمان، اهمیت فعالیت‌ها، هدف‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تشکیلات باید واضح باشد.هدف این پژوهش تدوین توسعه الگوی عوامل ساختاری و سازمانی ورزش قهرمانی فدراسیون کاراته ...  بیشتر

شناسایی فرصت‌های کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سیدمحمدحسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 183-210

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.640

چکیده
  هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی می‌باشد. تحقیق از لحاظ استراتژی (راهبرد) کیفی، مبتنی بر تحلیل محتوا با هدف کاربردی و توسعه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان، دانشجویان گرایش‌های مختلف رشته‌ی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، مدیران سازمانی با تخصص ...  بیشتر

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش

مجتبی خزاعی اسفزار؛ ایمان صفایی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 189-204

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش­ بود. این پژوهش ازلحاظ ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان بیرجندی تشکیل می دادند که تعداد آن‌ها نامشخص بود و از طریق جدول مورگان، 384 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد ورزش قهرمانی معلولان کشور با روش تحلیل پوششی داده ها

فریبا عسگریان؛ شادی مجیدخواه

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 113-128

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد استان های کشور در حیطه ورزش قهرمانی معلولان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی- توصیفی و با هدف کاربردی می باشد. جامعه و نمونه آماری تحقیق برابر و شامل هیئت­های ورزش جانبازان و معلولان 31 استان کشور می‌باشد. پس از دسته­بندی و توصیف داده­ها از طریق آمار توصیفی، از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنف، ...  بیشتر

تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی استان سمنان با روش ترکیبی SWOT و AHP

حسین زیاری؛ سیدمصطفی طیبی ثانی؛ محمد حامی

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 219-232

چکیده
  ورزش به عنوان بزرگترین پدیده اجتماعی جهانی، در زندگی انسان ها نقش بسیار مهمی دارد. در واقع، ورزش از ملزومات زندگی معاصر گردیده و بخشی از فرهنگ و هویت ملل محسوب می شود. ورزش نوعی بازی سازمان یافته و هدفمند است که در آن حرکت ها به منظور تقویت قوای جسمانی، افزایش روحیه و کسب مهارت اجرا می شود. بدیهی است که برنامه راهبردی در رسیدن به این ...  بیشتر

شناسایی چالش های ورزش قهرمانی ایران در رشته‌های پر مدال المپیکی

شهرام منکرسی؛ علی محمد صفانیا؛ حمید قاسمی

دوره 14، شماره 27 ، خرداد 1394، ، صفحه 159-178

چکیده
  هدف این مطالعه، شناسایی و رتبه­بندی مهم­ترین چالش های ورزش قهرمانی ایران در رشته های پر مدال المپیکی و تفاوت دیدگاه ها در این زمینه بود. مطالعه حاضر،  به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی در پی انجام شد: در مرحله اول، با روش نمونه­گیری هدفمند به 19 متخصص حوزه ورزش­ قهرمانی در ایران مراجعه و از طریق مصاحبه ...  بیشتر

سنجش نگرش مدیران ورزشی و غیر ورزشی در پیش بینی افزایش وفاق اجتماعی با محوریت ورزش قهرمانی

محمدرضا نیک نژاد؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سید قاسم قربانزاده زعفرانی

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، ، صفحه 63-76

چکیده
     وفاق اجتماعی، یکی از موضوعات اساسی است که از گذشته طولانی مورد توجه صاحب‌نظران در حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی بوده است. با گذشت زمان این مسئله نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، بلکه به جهت تحولات روزافزون در صحنه بین‌الملل و جهانی از اهمیت بیش از پیشی برخوردار شده است. وفاق اجتماعی به عنوان یکی از مولفه­های اساسی و بنیادین ...  بیشتر

بررسی و مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملی

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمدرضا نیک نژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس صمدی

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 71-80

چکیده
  اعتماد[1]، بنیاد مسایل اجتماعی و سیاسی است و از اصول اجتماع و روابط آن به حساب می­آید. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملی از دیدگاه مدیران ورزشی و غیر ورزشی استان­ها است. پژوهش حاضر به لحاظ اجرا، از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل 5 نفر از مدیران ورزشی و 5 نفر از مدیران غیر ‌ورزشی است ...  بیشتر

روشهای کار آمد مدیریت تمرین در ورزش قهرمانی

علیرضا سلیبمی آوانسر

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 165-176

چکیده
  تمام تلاش های مربیان و ورزشکاران در جهت فراهم آوردن کانونی است که به رشد و پیشرفت جسمانی، روانی، فنی و اجرای بهینه ورزشی منجر شود ولی بدون شناخت و آگاهی از عوامل موثر بر مدیریت تمرین این امر غیر ممکن است. مروری بر علم تمرین نشانگر آن است که دانش، تجربه و توانایی مربیان از یک سو ونحوه بکارگیری این عوامل از طرف دیگر نتایج کاملاَ متفاوتی ...  بیشتر

رتبه‌بندی استان‌های کشور از نظر توسعه‌ی ورزش قهرمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی

فریبا عسکریان؛ افشار جعفری؛ فرناز فخری

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 205-220

چکیده
  چکیده: مقدمه و هدف. با توجه به نفوذ ابعاد مختلف ورزش، بالاخص ورزش قهرمانی در جامعه،‌ به عنوان یکی از شاخص­های توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی، تحقیق حاضر درصدد است تا با شناسایی مناطق کم توسعه­یافته و توسعه­نیافته، منجر به برنامه­ریزی­های صحیح، جهت کاهش نابرابری­های منطقه­ای گردد. روش­شناسی. این تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر