بررسی عوامل موثر بر توسعه تأمین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم

ساره کامیاب؛ محمد سلطان حسینی؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2023.2438

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه تأمین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم بود. پژوهش حاضر از نوع، پژوهش‌های کاربردی می‌باشد که به صورت میدانی انجام گردید. روش پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده‌ها آمیخته بود که به صورت کیفی-کمی اجرایی گردید. در بخش کیفی از روش تحلیل تحلیل مضامین استفاده شد. جامعة ...  بیشتر

تاثیر ویژگی های نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

سمیه تربتیان مشهدی؛ حمدالله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 351-367

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1819.2293

چکیده
  امروزه اقتصاد مقاومتی به مسئله­ای مهم در کشور تبدیل شده است که نقش بهره­وری نیروی انسانی در تحقق آن غیرقابل انکار است. بهره­وری نیروی انسانی نیز خود تحت تأثیر عوامل بسیاری است که یکی از آن‌ها، ویژگی های نگرشی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی های نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی در ادارات ورزش ...  بیشتر

نقش آموزش مجازی بر ابعاد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر سیستم های استنتاج فازی در وزارت ورزش و جوانان

فرانک پایدار؛ نادی علیزاده؛ علی رغبتی؛ بهنام فتاح زاده

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 93-122

چکیده
  آموزش و تولید محتوا، ازجمله راه­های دستیابی به فرهنگ اقتصاد مقاومتی می­باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش آموزش مجازی (تولید محتوا) بر ابعاد اقتصاد مقاومتی در وزارت ورزش و جوانان بوده است. با توجه به هدف تحقیق و اتفاق نظر جمعی از اساتید، این تحقیق مبتنی بر استدلال‌ها و تحلیل‌های منطقی اقدام به ارائه الگویی نوین  کرده است که به ...  بیشتر