تدوین برنامه استراتژیک توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

رزیتا احمدی؛ مهدی نادری نسب؛ نیما ماجدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.659

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی و تدوین برنامه استراتژیک برنامه استراتژیک توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. در این پژوهش پس از مطالعه اسناد و مدارک، جمع‌آوری اطلاعات از خبرگان توریسم پزشکی ورزشی و مدیریت ورزشی انجام شد. نمونه­گیری به روش تمام شمار انجام شد که تعداد نمونه‌ها برابر با 112 نفر بودند. نتایج تحقیق نشان داد ...  بیشتر

مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران

مجتبی جودی؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد؛ وحید مقدم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.818

چکیده
  هدف از این پژوهش، مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارشناسان شرکت­های تولیدی ورزشی و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و صنعت ورزش تشکیل می دادند که از میان آنها نمونه آماری به‌صورت دردسترس انتخاب شد (181 نفر). ...  بیشتر

طراحی مدل راهکارهای توسعة عملکرد استارتاپ‌های ورزشی با بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی

ندا انصاری؛ مجید خوروش؛ الهام مشکل گشا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2976.3178

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل راهکارهای توسعه عملکرد استارتاپ‌های ورزشی با بهره‌گیری از شبکه-های اجتماعی بود. تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید و مدیران) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها) بود. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران

علی خالدی فرد؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 297-318

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1904.2354

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ­ای و مداخله ­گر موثر بر ایجاد اشتغال پایدار دانش­ آموختگان علوم ورزشی ایران و در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بود. جمع­آوری داده­ها از طریق مصاحبه­ های عمیق و نیمه­ ساختاریافته صورت گرفت که بعد از 16 مصاحبه به اشباع نظری ...  بیشتر

شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی

رسول طریقی؛ ملیحه صالحی رستمی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 431-448

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1437.1992

چکیده
  بازاریابی رسانه­های اجتماعی شامل تلاشی است که رسانه­های اجتماعی به منظور متقاعد کردن مصرف کنندگان برای استفاده از محصولات و یا خدمات ارزشمند از آن بهره می­گیرند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی بود. روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری ...  بیشتر

شناسایی فرصت‌های کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سیدمحمدحسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 183-210

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.640

چکیده
  هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی می‌باشد. تحقیق از لحاظ استراتژی (راهبرد) کیفی، مبتنی بر تحلیل محتوا با هدف کاربردی و توسعه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان، دانشجویان گرایش‌های مختلف رشته‌ی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، مدیران سازمانی با تخصص ...  بیشتر

مطالعه منابع درآمدی و صنعت ورزش در استان مرکزی

عباس شعبانی؛ علیرضا بهرامی

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، ، صفحه 89-100

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، مطالعه منابع درآمدی و صنعت ورزش در استان مرکزی می باشد. روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی-  پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بود. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخت استفاده گردید. برای تعیین روایی محتوایی این پرسشنامه از نظرات اساتید و متخصصان استفاده شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ...  بیشتر

راهبردها و پیامدهای مدیریت ارتباط دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش

وحید ساعتچیان؛ سید فریده حداوی؛ حسین اکبری یزدی؛ مرجان صفاری

دوره 14، شماره 27 ، خرداد 1394، ، صفحه 193-208

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین راهبردها و پیامدهای مدیریت ارتباط دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش بود. از این رو، مصاحبه های عمیق با نخبگان در حیطه موضوع پژوهش صورت گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی دنبال شد و در نهایت، 18 مصاحبه کیفی انجام گردید. یافته های پژوهش از طریق روش کد گذاری در سه مرحله باز، ...  بیشتر