مدل ارتباطی فرهنگ بوروکراتیک بر رفتار خود توسعه ای با نقش میانجی خلاقیت (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان)

لیلا قربانی قهفرخی؛ نصرالله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2316.2663

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی مدل ارتباطی فرهنگ بوروکراتیک بر رفتار خود توسعه ای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان با در نظر گرفتن نقش میانجی خلاقیت انجام شد. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان به تعداد 126 نفر بودند، با توجه به محدود بودن جامعه، نمونه آماری به صورت تمام شمار از جامعه در نظر گرفته شد، ...  بیشتر

تاثیر ویژگی های نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

سمیه تربتیان مشهدی؛ حمدالله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 351-367

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1819.2293

چکیده
  امروزه اقتصاد مقاومتی به مسئله­ای مهم در کشور تبدیل شده است که نقش بهره­وری نیروی انسانی در تحقق آن غیرقابل انکار است. بهره­وری نیروی انسانی نیز خود تحت تأثیر عوامل بسیاری است که یکی از آن‌ها، ویژگی های نگرشی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی های نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی در ادارات ورزش ...  بیشتر

تدوین الگوی عوامل رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی

غلامرضا امانی شلمزاری؛ پریوش نوربخش؛ علی زارعی؛ مهوش نوربخش

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 145-162

چکیده
  رویا پردازی مطلوب یکی از نیازهای مدیران و سازمان­های امروزی در جهت توسعه خلاقیت و کارآفرینی در سازمان­ها و همچنین ارتقای پویایی آنها می­باشد. به همین دلیل تحقیق حاضر با هدف تدوین الگوی عوامل رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان­های ورزشی طراحی گردیده است. روش تحقیق حاضر آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل نخبگان ...  بیشتر