مقایسه حمایت سازمانی، تبانی وخشونت ادارک شده در میان داوران فوتبال ایران و عراق

محمد امین سواری؛ امین خطیبی؛ اسماعیل ویسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2140.2528

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه ادراکات داوران فوتبال در کشورهای ایران و عراق در خصوص متغیرهای حمایت سازمانی، خشونت و تبانی بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی- مقایسه‌ای بود که به شکل الکترونیکی و از طریق پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری کلیة داوران فوتبال شاغل در کشورهای ایران و عراق بود که سابقة قضاوت در لیگ برتر، مسابقات آسیایی و مسابقات ...  بیشتر

طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک در توسعه حرفه‌ای مربیان فوتبال ایران

ظهراب گوهری؛ سمیه عمادی؛ فاطمه روشنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2393.2721

چکیده
  هدف پژوهش، طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک در توسعه حرفه‌ای مربیان فوتبال ایران بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده‌های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) گردآوری شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی بر اساس پنل تخصصی و هدفمند و برابر با 18 نفر بود. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولان آموزش فدراسیون فوتبال، ...  بیشتر

بررسی ریسک های زنجیره تامین پایدار باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران با رویکرد فراترکیب

رسول طریقی؛ سید محمد حسین رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2486.2800

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی ریسک‌های زنجیره تامین پایدار باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران با رویکرد فراترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است. در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته‌های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام‌های هفتگانه روش ساندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی بررسی ریسک‌های ...  بیشتر

تحلیل کیفی کاهش احتمال بروز تبانی در فوتبال ایران (رویکرد داده بنیاد)

عاطفه سادات میرمهدوی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2530.2828

چکیده
  اساساً تبانی سبب از بین رفتن هیجان رقابت‌های ورزشی، کاهش حمایت شرکت‌های تجاری، به‌وجود-آمدن ذهنیت منفی و در نهایت کاهش مشارکت علاقه‌مندان به ورزش میشود. هدف پژوهش حاضر آسیب‌شناسی حقوقی تبانی در فوتبال ایران بود. براساس محتوای موضوع و اهداف پژوهش به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان فوتبال ...  بیشتر

سنجش آسیب شناسی نظام برنامه ریزی فوتبال ایران بر اساس ویژگی های ساختار حکمرانی

احسان عسکری کاریزی؛ حسین پیمانی زاد؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2242.2607

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف سنجش آسیب شناسی نظام برنامه ریزی فوتبال ایران بر اساس ویژگی های ساختار حکمرانی انجام شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده و دارای ماهیت کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه سرمایه های انسانی سازمانی شاغل در فدراسیون فوتبال و هیات های فوتبال ایران تشکیل می دهند که تعداد آنها 865 نفر می باشند که بر ...  بیشتر

بررسی و تحلیل آثار روانشناختی و جامعه‌شناختی آزمون انتخابی تیم‌های ملی رده های پایه فوتبال ایران

هادی نوری نقده؛ یعقوب بدری آذرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2560.2851

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل آثار روانشناختی و جامعه‌شناختی آزمون انتخابی تیم‌های ملی رده‌های پایه فوتبال ایران اجرا گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل ورزشکاران حاضر در تست‌های تیم‌های ملی در رده‌های پایه نوجوانان بود که در سال 1400-1041 انجام گرفت. با توجه به حجم نمونه و با ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی علل خشونت و انحرافات ورزشی فوتبال ایران با رویکرد آینده پژوهی

فرشاد جعفروندنو؛ مهرداد نوابخش؛ اکبر آفرینش خاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2726.2973

چکیده
  دلایل مختلفی برای بروز خشونت در عرصه مسابقات ورزشی وجود دارد، اما روانشناسان و جامعه شناسان معتقدند روحیه و خصوصیات فردی مهمترین عامل است. لذا با توجه به اینکه بسیاری از جوانان و نوجوانان کشور ما به ورزش به ویژه ورزش فوتبال علاقه مند هستند و از سوی دیگر خشونت ورزشی نیز به شکل دنباله داری در حال انجام است لذا باید به دنبال علل خشونت ...  بیشتر

اثر نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 بر «امید» در بین شهروندان به روش آزمایش طبیعی

محمد نوریان نجف آبادی؛ سیروس احمدی؛ رامین مرادی؛ معصومه مسعودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2788.3027

چکیده
  موفقیتها و شکست‌های تیم های ملی فوتبال هر کشور در جام جهانی فوتبال می‌تواند بر زندگی روانی- اجتماعی شهروندان تاثیر بگذارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است اثر نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 را بر«امید» در بین شهروندان ایرانی مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق به روش آزمایش طبیعی با یک گروه آزمودنی، با پیش آزمون و سه پس آزمون، ...  بیشتر

بررسی عوامل شناختی-رفتاری مؤثر بر شورش های بعد از بازی فوتبال

حمید کریمی؛ سید سعید آقائی؛ علی باصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2883.3105

چکیده
  شورش به‌عنوان یکی از پدیده‌های موجود در فوتبال می‌بایستی به‌صورت جدی‌تری دنبال و بررسی گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل شناختی-رفتاری مؤثر بر شورش‌های بعد از بازی فوتبال طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع آمیخته بود. روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع تحلیل تم بود. جامعه ...  بیشتر

ارائه مدل بهبود انبوه سپاری مالی در باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد دیمتل فازی

سمیرا احمدی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ حبیب هنری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2929.3138

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه مدل بهبود انبوه سپاری مالی در باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد دیمتل فازی می باشد. بدین ترتیب که ابتدا شاخص ها از مقالات متعدد علمی و معتبر استخراج شده است که منابع آن ذکر شده است، سپس مدل مفهومی پژوهش با نظر اساتید و خبرگان ساخته شد و از آن ها خواسته شد با تعیین اهمیت شاخص ها برای این پژوهش، شاخص های نامطلوب را ...  بیشتر

طراحی مدل مدیریت پیش‌کنشی در فدراسیون فوتبال ایران با رویکرد ساختاری تفسیری

محمد فیروزیان؛ کاملیا عبدی؛ سیدجواد ایرانبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2928.3137

چکیده
  هدف پژوهش، طراحی مدل مدیریت پیش‌کنشی در فدراسیون فوتبال ایران با رویکرد ساختاری تفسیری بود. روش پژوهش توصیفی و گردآوری داده‌ها، به صورت میدانی بود. داده‌ها از بررسی 15 مقاله پیش‌کنشی داخلی، 21 مقاله مرتبط خارجی و مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با 14 نفر از خبرگان فدراسیون و هیأت‌های فوتبال با روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع نظری به‌دست ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران

علی ضمیری کامل؛ شهاب بهرامی؛ علیرضا مرادی؛ سید صلاح الدین نقشبندی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 333-350

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1875.2334

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. این پژوهش در زمره تحقیقات آمیخته است که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید.  جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی  شامل11 نفر از نخبگان حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش می باشند. بر اساس انتخاب گلوله برفی تعدادی تا رسیدن ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه‌ای فوتبال ایران

علی محمدی؛ معصومه کلاته سیفری

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 223-240

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1824.2294

چکیده
  هدف این تحقیق، طراحی مدل توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه­ ای فوتبال ایران است. این تحقیق از نوع تحقیقات گراندد تئوری و نیز از قسم کاربردی است. از نظر مکانی، وسعت تحقیق شامل کلیه باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه­ ای در سراسر کشور می شود و طی آن مصاحبه شوندگان به صورت داوطلبانه مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت هدفمند ...  بیشتر

بررسی وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز

رضا خجسته اقبال؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.703.1475

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی-‌پیمایشی است، و از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه‌آماری پژوهش را مدیران و مسئولان فدراسیون و مرکز ملی فوتبال ایران، مدیران مدارس فوتبال برتر و مربیان برتر فوتبال پایه کشور به تعداد ...  بیشتر

تحلیل استراتژیک آمایش سرزمینی فوتبال ایران

رسول نظری؛ نصرالله سجادی؛ جواد محمدی؛ حسین رجبی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 165-182

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.728.1497

چکیده
  به نظر می رسد ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار می باشد. هدف این پژوهش تدوین مضامین راهبردی آمایش سرزمینی فوتبال ایران بود. جامعة آماری پژوهش، صاحبنظران ایران بودند. در مجموع 70 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ترکیبی از روشهای کیفی پرسشنامة باز و مصاحبه و روش های کمی ضریب دهی و رتبه دهی برای ...  بیشتر

بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر شکل دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور زنان در استادیوم های ورزشی

محبوبه نقوی؛ امیررضا خادم

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 211-236

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1288.1893

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه‌ اجتماعی بر شکل‌دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی بود. پژوهش با توجه به نحوة گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 23 نفر از تماشاگران ورزشی زن و مرد و اعضای کانون ...  بیشتر

تدوین چهارچوب نظام باشگاه داری در فوتبال ایران

شهرام چال اشتری مکاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس خدایاری؛ علی محمد صفانیا

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 231-246

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.465

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی نظام جامع باشگاه داری در فوتبال کشور شکل گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده- بنیاد انجام شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند با تعداد 25 نفر از اساتید مدیریت ورزشی، کارشناسان و ورزشکاران و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منطبق با راهبرد تحقیق ...  بیشتر

شناسایی مولفه‌های بروز ناهنجاری در ورزشگاه های ایران (مطالعه موردی: لیگ برتر فوتبال)

مهدی شریعتی فیض ابادی

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 177-196

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مولفه­های بروز ناهنجاری در ورزشگاه­های ایران است. این پژوهش به لحاظ هدف در شمار پژوهش­های کاربردی و از منظر ماهیت جزو پژوهش­های آمیخته بود که در دو مرحله کیفی از نوع تحلیل محتوا و کمی انجام شد. نمونه آماری کیفی شامل تمامی متخصصان و صاحب­نظران در زمینه خشونت و هواداری در فوتبال (مدیران ورزشی، اعضای ...  بیشتر