بررسی جامعه شناختی آسیب‌های سازمان‌های مردم نهاد جوانان و عوامل موثر بر آن

امرالله امانی کلاریجانی

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 91-114

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2257.2616

چکیده
  مقاله حاضر با واکاوی سوابق نظری و تجربی موجود درصدد بررسی و آسیب شناسی شکل‌گیری و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان بوده است. از این منظر، پس از بسط فضای مفهومی سازمان‌های مردم‌نهاد به طور عام و سمن‌های جوانان به طور خاص به تبیین نظری موضوع با استفاده از رویکردی تلفیقی پرداخته است. با استفاده از روش کمی از نوع پیمایش و ابزار پرسشنامه ...  بیشتر

اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی: مروری سیستماتیک

سجاد حاجی زاده؛ مسعود نادریان جهرمی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ حمیدرضا میرصفیان؛ محمود رسولی هرزند؛ حمید جنانی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 149-172

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تحلیل نتایج پژوهش های مختلف پیرامون اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی با مرور سیستماتیک مدارک و مستندات انجام پذیرفت. در این مطالعه، کلیه مقالات منتشرشده داخلی و خارجی بعد از سال 2000 میلادی که مرتبط با اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی بود، بررسی و تحلیل شد. در جستجوی اولیه از مجموع 10938 مقاله تحقیقی در پایگاه­های داخلی ...  بیشتر