کارآیی مهارت‌های مرتبط با بازی در میزان موفقیت عملکرد تیمی در لیگ برتر والیبال ایران(فصل 1395 -1396)

محمد هادی قاسمی؛ مهرداد مهران پور؛ نصور احمدی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 239-250

چکیده
  امروزه، مربیان فرایند آماده‌سازی و برنامه تمرینی جهت توسعه عملکرد انفرادی و تیم های ورزشی را با بهره‌گیری از روش‌های تحلیل آماری طراحی می‌کنند. هدف از این تحقیق، مطالعه کارآیی مهارت‌های عملکردی چهارگانه (سرویس، حمله، دریافت و دفاع روی تور) در جایگاه تیمی در قالب سه سطح در جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال ایران به عنوان شاخص میزان ...  بیشتر