تاثیر آرمان گرایی توسعه ای جوانان تهرانی بر گرایش آن ها به مهاجرت

علی افشاری؛ سید رضا معینی؛ حمید انصاری

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، ، صفحه 27-52

چکیده
     هدف از این مقاله، بررسی تاثیر آرمان گرایی توسعه ای جوانان تهرانی بر گرایش آن ها به مهاجرت است. چارچوب نظری اصلی تحقیق، نظریه مکتب وابستگی و نظریه والرشتاین است. این تحقیق با روش پیمایشی و با روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین جوانان 18 تا 30 ساله تهرانی انجام گردید؛ بدین صورت که ابتدا مناطق بر اساس شاخص‌های توسعه یافتگی به چهار ...  بیشتر

مطالعۀ رابطۀ بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان

شراره مهدی زاده؛ محمد گنجی؛ فاطمه زارع غیاث آبادی

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، ، صفحه 85-108

چکیده
     شادی حالتی از ذهن است که نمی­توان تنها  آن را توسط نگرش ذهنی و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی افراد، مورد ملاحظه قرار داد. درواقع، شادی ریشه در اجتماع دارد؛ به‌طوری‌که افزایش شادی مردم، شاخص­ یک جامعه­ خوب است. بر این مبنا، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن استفاده از نظریات اندیشمندانی از قبیل گیدنز، چلبی، آرگایل گیدنز، ...  بیشتر