طراحی مدل راهکارهای توسعة عملکرد استارتاپ‌های ورزشی با بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی

ندا انصاری؛ مجید خوروش؛ الهام مشکل گشا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2976.3178

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل راهکارهای توسعه عملکرد استارتاپ‌های ورزشی با بهره‌گیری از شبکه-های اجتماعی بود. تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید و مدیران) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها) بود. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای ...  بیشتر

تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش

سارا افتخارزاده؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 329-354

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1940.2374

چکیده
  مدیریت با برنامه‌ریزی نظام مند نیروی انسانی می‌تواند هزینه‌های نیروی کار را کنترل کند و بر مازاد و کمبود نیروی انسانی غلبه نماید. معمولا این کار با تعدیل نیروی انسانی انجام می‌گیرد. هدف از این پژوهش، تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش بود. روش تحقیق حاضر کیفی بود که با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین ...  بیشتر

الگوی ساختاری تفسیری بازنشستگی نیروی انسانی در سازمان‌های ورزشی

سامان ایزدمهر؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 161-184

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1981.2404

چکیده
  تحقیق پیش رو با هدف کلی طرحی الگوی بازنشستگی نیروی انسانی با تاکید بر شایستگی منابع انسانی و ویژگی‎های فردی در ورزش انجام گرفت. روش تحقیق آمیخته با استفاده از شیوه های کیفی و کمی بود که در سال 1400 انجام شد. در بخش کیفی از روش مصاحبه اسمی و در بخش کمی از روش ساختاری تفسیری استفاده شد. جامعه آماری شامل خبرگان ورزش و منابع انسانی بودند. ...  بیشتر

طراحی مدل جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی

سید احمد هاشمی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 309-324

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.469

چکیده
  اهمیت و جایگاه منابع انسانی شایسته در توسعه و پیشرفت سازمانی، ضرورت پرداختن به مقوله جانشین پروری را برای هر سازمان شفاف نموده است. لذا مطالعه حاضر به دنبال طراحی مدل جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده، از نوع تحقیقات آمیخته می باشد. جامعه آماری در بخش ...  بیشتر