تدوین مدل استعدادیابی ورزشی در نظام آموزش و پرورش ایران

آذر هاشمی؛ فریده اشرف گنجویی؛ شیوا آزادفدا؛ حمید سجادی هزاوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2048.2459

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین مدل استعدادیابی ورزشی در نظام آموزش و پرورش ایران انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش شناسی کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد، مبتنی بر روش نوخاسته بود. جامعه آماری این پژوهش را 15 نفر از صاحب‌نظران (اعضای هیئت‌‌‌علمی دانشگاه، روسای فدراسیون‌‌های ورزشی، روسای کمیته‌های استعدادیابی، معاونت ...  بیشتر

طراحی الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت و استمرار فعالیت باشگاه‌های ورزشی خصوصی: رویکرد نظریه داده بنیاد

فاطمه جوادی؛ عادل افکار؛ مجید سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2466.2782

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف طراحی الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت و استمرار فعالیت باشگاه‌های ورزشی خصوصی: رویکرد نظریه داده بنیاد طراحی گردید. این مطالعه به روش کیفی و مبتنی بر رهیافت نظام‌مند اشتراوس و کوربین بود. جامعه آماری شامل مدیران باشگاه‌های ورزشی، صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهی (که تجربه مدیریت باشگاه‌های ورزشی و سرپرستی ورزشکاران را ...  بیشتر

شناسایی شاخص‌های اثرگذار در توسعه فرهنگ ورزش دوچرخه‌سواری با رویکرد مدل زمینه‌ای

مهدی محمودی یکتا؛ محسن ظریفی خامنه؛ علی خزائی؛ محسن حلاجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2527.2826

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌های اثرگذار بر توسعه فرهنگ ورزش دوچرخه‌سواری بود. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات اکتشافی؛ به لحاظ نوع پژوهش کاربردی و به لحاظ استراتژی استقرایی و به لحاظ ماهیت داده‌ها در زمره پژوهش کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد بر اساس مدل پارادایمی استراوس و کوربین (1990) است. جامعه آماری پژوهش را اعضای فدراسیون ...  بیشتر

بازنمایی فرایند شکل‌گیری پایداری زندگی در زوج‌های ایرانی: مطالعه‌ای به روش نظریه برخاسته از داده‌ها

مجدالدین مستعان؛ یاسر مدنی؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ کیوان صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2725.2972

چکیده
  طبق گزارش مرکز ملی آمار ایران (1400)، نسبت آمار ازدواج به طلاق (3 به 1) و بیشترین تعداد طلاق مربوط به 1 الی 5 سال اول زندگی است. با توجه به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مرتبط با طلاق، واکاوی عمیق فرایند و عوامل مربوط به پایداری زندگی مشترک در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، میان زوجین ایرانی اهمیت و ضرورت فراوانی پیدا می‌کند. در ...  بیشتر

شناسایی الگوی پارادایمی موانع نشاط آفرینی در استادیوم های فوتبال

احمد محمودی؛ محمدحسین قربانی؛ رضا امین زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2867.3090

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی الگوی پارادایمی موانع نشاط آفرینی در استادیوم های فوتبال بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی– تحلیلی و از نظر شیوه اجرا از نوع تحقیقات کیفی بود. جامعه آماری شرکت‌کنندگان شامل خبرگان و افراد مجرب در حوزه اماکن ورزشی، اساتید رشته مدیریت ورزشی و جامعه‌شناسی، مدیران و کارشناسان ...  بیشتر

طراحی الگوی یکپارچه عوامل موثر بر تجردخواهی در ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری؛ علی فرهادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2825.3060

چکیده
  تجردخواهی از جمله پدیده های متاثر از جوامع صنعتی و فراصنعتی است؛ که، روز به روز در حال گسترش است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی عوامل موثر بر تجردخواهی با رویکرد داده بنیاد است. برای اجرای مطالعه حاضر نظریه داده بنیاد به کار گرفته شد. در این پژوهش از طرح نظام مند استفاده شد. در این راستا بعد از مصاحبه با 18 نفر از صاحب نظران ...  بیشتر

ارائة الگوی توسعة فوتبال پایه ایران (نظریه داده بنیاد)

محمد الیاس انصاری نیا؛ مینا حکاک زاده؛ سید جلیل میریوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2777.3017

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائه مدل توسعه فوتبال پایه ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده‌ها به‌صورت کیفی با روش داده بنیاد، بر اساس نمونه‌گیری هدفمند از نوع نظری و انجام 17 مصاحبه عمیق گردآوری شد و بر اساس روش پیشنهادی استراس و کوربین (2011) به‌صورت همزمان کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام و عوامل و شاخص‌ها دسته‌بندی شد و درنهایت ...  بیشتر

طراحی الگوی توسعه سطح قهرمانی ورزش اسکیت در ایران.

بهمن محمدرضایی؛ مهوش نوربخش؛ پریوش نوربخش؛ سید نعمت خلیفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.3059.3223

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی توسعه سطح قهرمانی ورزش اسکیت در ایران است روش تحقیق این پژوهش از منظر ماهیت داده‌ها از نوع کیفی نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین (2008)از منظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و از منظر هدف بنیادی است برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق هدفمند با 25 نفر از مدیران ورزشی (دارای حداقل 5 ...  بیشتر

شناسایی و تبیین چالش‌های راهبردی و پیامدهای آنها در برگزاری رویدادهای ملی ورزشی : با رویکرد ساختگرا

فرزین پورقاسم؛ وجیهه جوانی؛ فاطمه عبدوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.3055.3221

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین چالش‌های راهبردی و پیامدهای آنها در برگزاری رویدادهای ملی ورزشی با رویکرد ساختگرا انجام شده است. پژوهش حاضر جزء تحقیقات کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود . شرکت‌کنندگان در این پژوهش روسای هیئت‌های ورزشی رشته‌های مختلف، مدیران اماکن و تأسیسات ورزشی استان و اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی می‌باشد. ...  بیشتر

تدوین مدل پارادایمی موفقیت تنیس روی میز ایران در رویدادهای بین المللی

علیرضا ابریفام؛ معصومه مجیدی پرست؛ محمد جلیلوند؛ غلامرضا خاکساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3061.3229

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل پارادایمی موفقیت تنیس روی میز ایران در رویدادهای بین المللی بود. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد بود. برای جمع آوری داده‌ها از روش مصاحبة نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 19 نفر از صاحبنظران و خبرگان کلیدی در سه حیطه علمی، اجرایی و ورزشی بودند. نمونه گیری در این پژوهش ...  بیشتر

طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری اشتغال جوانان در بخش دولتی

جعفر عینعلی؛ محمد موسوی؛ طاهره فیضی؛ زهرا فروتنی

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 35-62

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2149.2536

چکیده
  یکی از مسائل اساسی کشور، بیکاری جوانان است. دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور، مسئولیت خط مشی گذاری درخصوص کاهش بیکاری جوانان را بر عهده دارد. با توجه به نقشی که کارکنان بخش دولتی در اداره کشور دارند، کیفیت نیروی انسانی دولتی، حائز اهمیت خاصی است. از این رو، تاثیر خط مشی های استخدامی طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد و با تعیین ...  بیشتر

بازاریابی اجتماعی و توسعه ورزش همگانی: رویکرد داده بنیاد

علی همتی عفیف؛ مرتضی انوشه

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 449-468

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1168.1808

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای توسعه ورزش همگانی مبتنی بر اساس رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. برای طراحی مدل مذکور از روش‌شناسی «نظریه داده بنیاد» استفاده شد. برای این منظور از بین مدیران ارشد، مسئولان امر و خبرگان بر اساس نمونه گیری نظری و انجام 14 مصاحبه و بررسی 11 سند، اطلاعات مورد نیاز جمع­آوری و همزمان از طریق مراحل سه گانه ...  بیشتر

تدوین الگوی توسعه روابط بین الملل از طریق ورزش

فهیمه محمدحسن؛ حبیب هنری؛ ابوالفضل فراهانی؛ علیمحمد صفانیا؛ محسن باقریان

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 149-172

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1643.2160

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه روابط بین الملل از طریق ورزش انجام شد. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری روسای فدراسیون‌های المپیکی، سیاستمداران و صاحبنظران و خبرگان علمی که در امور بین الملل فعالیت داشته اند بود و جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و نمونه‌گیری تا ...  بیشتر

طراحی مدل بازاریابی عصبی در ورزش ایران

معصومه السادات منانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 343-362

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.471

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی عصبی در ورزش ایران می باشد که از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی، به لحاظ روش پژوهش، کیفی و از نظر استراتژی پژوهش، نظریه داده‌- بنیاد بوده است. تعداد 21مصاحبه‌ نیمه‌ساختار‌ یافته تا رسیدن به اشباع‌نظری انجام شد. از مقبولیّت، انتقال‌پذیری و تأیید‌پذیری جهت ‌برآورد روایی و از روش بازآزمون برای سنجش ...  بیشتر