شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری فساد در ورزش حرفه‎ای ایران

مهدی سادات الحسینی؛ علی زارعی؛ زهرا حاجی انزهایی

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.475

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر شکل­گیری فساد در ورزش حرفه‎ای ایران بود. روش پژوهش کیفی (نظریه داده- ­بنیاد) بود. داده­ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند با 19 نفر از صاحب نظران (اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران باشگاه ورزشی، معاونان وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون­های ورزشی، ورزشکاران و اصحاب­رسانه) انجام و ...  بیشتر