شناسایی شاخص های برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

حمیرا احمدی مجد؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی؛ علی اصغر دورودیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2131.2521

چکیده
  با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک در توسعه مقوله‌های مختلف و از جمله ورزش، ضرورت توجه به این مهم در کشور ما نیز بیش از پیش بر مسئولان کشور واجب است. از اینرو، هدف پژوهش شناسایی شاخص‌های برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داده‌‌بنیاد) بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر تثبیت جایگاه ورزش کشتى در بازی‌های المپیک

اکبر بهتری؛ فریده اشرف گنجویی؛ محمد رضا اسمعیلی

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.476

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر تثبیت جایگاه ورزش کشتى در بازی­های المپیک است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش شناسی کیفی با استفاده از نظریه داده- بنیاد و مبتنی بر روش نوخاسته است. جامعه آماری این پژوهش را اسناد منتشر شده پیرامون عوامل موثر بر تثبیت جایگاه ورزش کشتى در بازی­های المپیک و آرای 19 نفر از صاحب­نظران ...  بیشتر