تحلیل ساختاری نقش عوامل سرمایه ای در امید به آینده جوانان (مورد مطالعه: جوانان استان آذربایجان شرقی)

سعید سلطانی؛ محمدباقر علیزاده اقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2200.2572

چکیده
  امروزه، امیدواری به مثابه بنیادی ترین انگاره جوانان در عرصه پیشرفت اجتماعی محسوب می شود. از طرفی اشکال سه گانه سرمایه می تواند مهترین عامل در تقویت امید به آینده جوانان مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر امید به آینده در ارتباط با عوامل سرمایه‌ای شامل سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، ...  بیشتر

تاثیر شبکه های اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مسعود سلیمانی؛ نصرالله سجادی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ مهرزاد حمیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1331.1922

چکیده
  چکیدهاین تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها ، توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران کل و معاونین ستادی و کارشناسان رسمی و قراردادی وزارت ورزش و جوانان ایران به تعداد نزدیک به 1000 نفر است. نمونه آماری این پژوهش بر اساس جدول ...  بیشتر

تدوین مدل توانمندسازی کارکنان بر اساس سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

طهماسب شیروانی؛ روح اله اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2057.2466

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل توانمندسازی کارکنان بر اساس سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطلاعات، میدانی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری (161 نفر) بوده است. نمونه ...  بیشتر

فراتحلیل علل خشونت و پرخاشگری ورزشی: پژوهش‌های بازه زمانی 1383 الی 1400

اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2647.2917

چکیده
  مقدمه: ورزش، از سبک‌های زندگی اجتماعی مدرن است، که، مورد توجه قرار گرفته است. با افزایش حامیان ورزش در ایران، شدت و میزان خشونت و پرخاشگری ورزشی نیز گسترش ‌یافته است.بنابراین، هدف اصلی این پژوهش مطالعه علل خشونت و پرخاشگری در ورزش با رویکرد فراتحلیل است. روش: روش انجام این تحقیق از نوع فراتحلیل است. فراتحلیل با مرور سیستماتیک بر پژوهش‌های ...  بیشتر

طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه سرمایه اجتماعی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران با تاکید بر اخلاق حرفه‌‌ای

بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش؛ سوزان شمس لاهیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3068.3231

چکیده
  این مقاله با هدف طراحی مدل سرمایه اجتماعی بازیکنان فوتبال مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای با تاکید بر اینترنت نسل پنجم انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای و از منظر روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی-مقطعی بود . برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران ...  بیشتر

مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: جوانان ورزشکار شهر شیراز)

حمید صداقت؛ سید صمد بهشتی؛ حمیده دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3115.3268

چکیده
  زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی جوانان است. روش: این مطالعه با رویکرد کمی و روش پیمایش انجام شده و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل جوانان 18-29 سال ساکن در شهر شیراز بوده است. حجم نمونه 400 نفر از جوانان ورزشکار شهر شیراز بوده است. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها ...  بیشتر

نشان دادن مدل جامعه شناختی سرمایه اجتماعی میان نخبگان ورزشی در تعامل با بستر اجتماعی

راحله بحیرایی؛ بهرام قدیمی؛ امیر مسعود امیر مظاهری؛ علی باصری؛ محمد مهدی مظاهری تهرانی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 139-154

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1391.1964

چکیده
  سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های توسعه و پیشرفت مورد توجه عالمان اجتماعی است و در کیفیت تعاملات اجتماعی نقش بسزایی دارد. هدف از انجام این پژوهش، دست یابی به مدل جامعه شناختی سرمایه فرهنگی نخبگان ورزشی در تعامل با بستر اجتماعی می باشد. رویکرد پژوهش، کیفی و روش به کارگرفته شده، دلفی می باشد. براین اساس، با 10 نفر از متخصصان و نخبگان ...  بیشتر

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز پسران جوان (مورد مطالعه شهر ایلام)

علی ایار؛ هادی افرا

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 55-74

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1899.2350

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز در بین جوانان است. جامعه آماری جوانان 18 تا 30 سال شهر ایلام هستند که حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 520 نفر تعیین گردید. داده ها توسط آمار توصیفی و آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار spss22 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می-دهد که بین سرمایه ...  بیشتر

بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر شکل دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور زنان در استادیوم های ورزشی

محبوبه نقوی؛ امیررضا خادم

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 211-236

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1288.1893

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه‌ اجتماعی بر شکل‌دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی بود. پژوهش با توجه به نحوة گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 23 نفر از تماشاگران ورزشی زن و مرد و اعضای کانون ...  بیشتر

سمن‌ها، سرمایه اجتماعی و مدارا (مورد مطالعه: سمن‌های فعال جوانان سطح شهر شیراز 1397-1398 )

علی عربی؛ فرانک دالوند

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 32-48

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.455

چکیده
  گذار به جامعه ارگانیکی، ضرورتی غیر قابل اجتناب برای جوامع امروزی است که سمن‌ها می‌توانند با ایجاد بستر مناسب نهادی و تراکم تعاملات اجتماعی داوطلبانه در این فرایند نقش قابل توجه‌ای را ایفا نمایند. نظریه‌های موجود سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) را در مقام توانمندساز جامعه با برجسته نمودن مفهوم سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین مسیرهای ...  بیشتر

تدوین مدل علی رفتارهای پرخطر براساس سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری با نقش میانجی هویت اخلاقی ( مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

زیلا بهرامی؛ فرزاد زندی؛ مریم اکبری؛ هوشنگ جدیدی

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 53-72

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل علی رفتارهای پرخطر براساس سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری با نقش میانجی هویت اخلاقی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته پزشکی کرمانشاه (2000نفر) ...  بیشتر

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش جوانان تهرانی به مهاجرت خارج از کشور

علی افشاری؛ سید رضا معینی؛ حمید انصاری

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 9-30

چکیده
  مهاجرت به عنوان یکی از پدیده­های اجتماعی، ذهن بسیاری از صاحب نظران را به خود معطوف نموده است. مهاجرت جوانان، یکی از مسائل عمده­ای است که بر آهنگ توسعه در ایران تاثیر منفی می­گذارد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش جوانان تهرانی به مهاجرت  خارج از کشور و همچنین بررسی سایر عوامل تاثیر گذار بر این پدیده است. روش ...  بیشتر

مطالعه جامعه شناختی تاثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان لارستان سال تحصیلی 97-1396)

فوزیه کاظمی گراشی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ مجید رضا کریمی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 165-186

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش و تاثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی جوانان در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم در شهرستان لارستان انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظریات دینداری گلارک و استارک طراحی گردیده است. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی- تبیینی است . جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان ...  بیشتر

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

معصومه محمدحسن؛ امیربابک مرجانی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، ، صفحه 97-112

چکیده
  سرمایه اجتماعی مانند سرمایه­های دیگر، بستر مناسب را برای دسترسی به فرصت­ها و اهداف زندگی آماده می سازد و یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی و اجتماعی محسوب می­شود. در عصر حاضر، مدیران برای توسعه، بیشتر از آنکه به سرمایه­های فیزیکی و انسانی نیازمند باشند، به سرمایه اجتماعی نیاز دارند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی ...  بیشتر

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب (مورد مطالعه: دانشجویان جوان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران)

فاطمه دوله؛ سیف الله سیف الهی؛ حبیب اله زنجانی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، ، صفحه 153-176

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد که از آن میان، 380 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه تعیین شدند. در مبانی نظری از نظریه های مرتبط با این حوزه استفاده شد و در پایان، مدل نظری تحقیق طراحی گردید. این ...  بیشتر

عوامل اجتماعی مرتبط با امید جوانان به آینده (مطالعه دانشجویان دانشگاه‌های شهر یزد)

حسین افراسیابی؛ فهیمه خوبیاری؛ شفیعه قدرتی؛ سعید دشتی زاد

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، ، صفحه 75-88

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف مطالعه امید به آینده و عوامل مرتبط با آن در میان جوانان انجام شد. روش این تحقیق پیمایشی بود و برای گردآوری داده‌های آن از پرسشنامه محقق‌ساخته امید به آینده استفاده شد. در این تحقیق 450 نفر از اعضای جامعه آماری 41600 نفری دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه‌های شهر یزد (دانشگاه سراسری، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه ...  بیشتر

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: جوانان 15 تا 29 سال استان بوشهر )

جعفر نجات؛ حمید عبادالهی چنذانق؛ حبیب اله زحمت کش

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، ، صفحه 171-183

چکیده
  پژوهش حاضر، به بررسی و تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش را جوانان 15 تا 29 ساله ساکن در استان بوشهر تشکیل می دهند که بر اساس آمار، تعداد آنان 214849 گزارش شده و 475 نفر از آنان به شیوه تصادفی به عنوان نمونه ...  بیشتر

تحلیل و مقایسه سرمایه اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد ایران

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ حمید قاسمی؛ نسرین عزیزیان کهن

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، ، صفحه 101-116

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل و مقایسه سرمایه اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشکده­های تربیت بدنی دولتی و آزاد ایران بود. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیئت علمی دانشکده­های تربیت بدنی   دانشگاه­های دولتی و آزاد کشور در سال 1392 بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی – طبقه­ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست­یابی ...  بیشتر

بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی جوانان عضو شبکه های اجتماعی مجازی

امراله امانی کلاریجانی

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، ، صفحه 67-94

چکیده
  این پژوهش به عنوان یک تحقیق کاربردی  بر آن است تا یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی را در میان جوانان عضو شبکه های اجتماعی مجازی مورد بررسی قرار دهد. مدل بررسی بر اساس مدل ولمن است. ولمن سرمایه اجتماعی شبکه را در سه بعد ساختی، تعاملی و کارکردی مورد بحث قرار داده که هر بعد نیز از شاخص های خاصی تشکیل شده است. در انجام پژوهش از دو روش ترکیبی ...  بیشتر