واکاوی تجربه دختران جوان از مزاحمت های مردان در اماکن عمومی

رها پوراسمعیلی؛ منصور فتحی

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 355-373

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.490

چکیده
  یکی از اشکال رایج خشونت علیه زنان در اماکن عمومی، مزاحمت های خیابانی به ویژه از نوع جنسی است. این نوع از مزاحمت ها به صورت شایعی در اغلب محیط های خارج از خانه از جمله خیابان، پارک، سینما و غیره اعمال می شوند و پیامدهای جبران ناپذیری اعم از آسیب های جسمی و روحی بر روی زنان بر جای می گذارند. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد پنهان این نوع ...  بیشتر