طراحی مدل توسعه اکوسیستمی ورزش در شمال کشور براساس همسوسازی حوزه‌های همگانی و قهرمانی و همگرایی بین استانی

کیانوش دیلمی؛ فرزاد غفوری؛ جواد شهلایی باقری؛ غلامعلی کارگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2031.2444

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل توسعه اکوسیستمی ورزش در شمال کشور براساس همسوسازی ورزش همگانی و قهرمانی و همگرایی بین استانی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند (تماتیک) انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب‌نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (مقالات، اسناد و ..) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری) ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة ورزش تفریحی زنان ایران با استفاده از تکنیک دیمتل

الهه سعادتی فرد؛ الهام فسنقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2127.2517

چکیده
  ورزش تفریحی زنان به‌دلیل اهمیت و نقش زنان در جامعه به عنوان یکی ازموضوعات اساسی در حیطۀ ورزش و اوقات فراغت قلمداد می‌شود؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، تحلیل عوامل موثر بر توسعه ورزش تفریحی زنان ایران با استفاده از تکنیک دیمتل می‎باشد.روش پژوهش حاضر، روش آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیة خبرگانی که در زمینة ...  بیشتر

تحلیل راهبردی توسعه ورزش دانش آموزی خراسان رضوی و ارائه استراتژی‌های توسعه

محمد اردمه؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1750.2239

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر تحلیل راهبردی توسعه ورزش دانش‌آموزی و ارائه استراتژی‌های توسعه در استان خراسان رضوی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری شامل افراد صاحب‌نظر و آگاه به ساختار و رخدادهای حوزه ورزش دانش‌آموزی (کارشناس مسولان ورزش در آموزش و پرورش، مدیران ورزشی، اساتید و دانشجویان دکتری) در خراسان رضوی بودند. تعداد ...  بیشتر

مدل توسعه دوچرخه سواری شهری در دوران پاندمی کوید 19

بهارک ناصری سیسی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2208.2576

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل توسعه دوچرخه سواری شهری در دوران پاندمی کوید 19بود. تحقیق حاضر به شیوه کیفی و با رویکرد گرندد تئوری انجام شد. شرکت‌کنندگان در مصاحبه از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه‌شوندگان متشکل از کلیه اساتید رشته مدیریت ورزشی و مدیران و کارشناسان ورزشی بودند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود و ...  بیشتر

طراحی مدل پیامدهای توسعه بازی‌ها و ورزش‌های سنتی

پیمان کاکاویسی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2213.2581

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف طراحی و آزمون مدل پیامدهای توسعه ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی محلی اجرا گردید. جامعة آماری در بخش کیفی را متخصصان صاحب نظر در حوزه ورزش های سنتی و اساتید مدیریت ورزشی بود. نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و مصاحبه با خبرگان تا زمان اشباع اطلاعاتی ادامه پیدا کرد و 15 مصاحبه با 15 نفر از خبرگان انجام گرفت. جامعه آماری ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب با استفاده از AHP

مهدی میرجلیلی؛ فرشاد امامی؛ حسن معصومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2231.2598

چکیده
  هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب با استفاده از AHP بود پژوهش حاضر به روش تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مدیریت کلان ورزش کشور، خبرگان و سیاست گذاران ورزش کشور، اساتید مدیریت ورزشی که در زمینه تحقیق مقاله یا ...  بیشتر

اثرات جهانی شدن بر توسعة ورزش ایران

آیناز آرخی؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ علی بنسبردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2335.2673

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات جهانی شدن در توسعه ابعاد مختلف ورزش ایران بود. روش این تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که پس از تایید روایی (آلفا برابر با 952/0) مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی و متخصصانی که دارای زمینه پژوهشی در مورد ...  بیشتر

طراحی الگوی پارادایمی نگهداری خیرین ورزشی با تأکید بر ساخت اماکن ورزشی

اسماعیل دل داده مهربان؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2350.2685

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی پارادایمی نگهداری خیرین ورزشی با تأکید بر ساخت اماکن ورزشی بود.روش‌شناسی: روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک بود. جامعه آماری شامل صاحب‌نظران و متخصصین حوزه جذب و نگهداری خیرین در ورزش بود که نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و تا اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت و تعداد 16 مصاحبه ...  بیشتر

طراحی و تبیین نقشه راه توسعه ورزش استان کردستان

کورش ویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2453.2770

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین نقشه راه توسعه ورزش در استان کردستان است. روش تحقیق از نوع مطالعات راهبردی مبتنی بر تحلیل آمیخته کیفی-کمی بود. جامعه پژوهش شامل دو جامعه اطلاعاتی (منابع علمی و کتابخانه‌ای، اسناد اجرایی، محتوای رسانه‌ای) و جامعه انسانی (مدیران، مربیان، ورزشکاران، داوران و اساتید دانشگاهی) بود. نمونه آماری به تعداد قابل ...  بیشتر

طراحی الگوی توسعه بسکتبال در ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ شاهرخ بهمئی؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ حسین ملتفت

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 219-238

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1100.1752

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی و آزمون مدل مفهومی برای تحلیل سیستم توسعه بسکتبال در ایران با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بود. این تحقیق از نظر نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و مربیان آگاه به توسعه بسکتبال در کشور بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدلسازی در نرم افزار پی­ال­اس برآورد و با روش قضاوتی ...  بیشتر

الگوی ساختاری توسعه انجمن های ورزش‌های رزمی در ایران

حمیدرضا حصارکی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ سیدنعمت خلیفه

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 145-160

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.876.1596

چکیده
  تحقیق پیش رو با هدف کلی تدوین مدل توسعه انجمن های ورزش های رزمی در ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان ورزش های رزمی و ورزشکاران رشته های رزمی بود (500=N). ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش های رزمی در ایران بود. به منظور تجزیه ...  بیشتر

ارائه چارچوب نظری مبتنی بر تحلیل و برنامه ریزی توسعه مشارکت ورزشی اقشار خاص (مطالعه موردی جامعه جانبازان، معلولین، ناشنوایان و نابینایان)

سید عسگر حسینیان مهاجر؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 173-192

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.815.1566

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش ارائه چارچوبی بر تحلیل و برنامه ریزی توسعه مشارکت ورزشی جانبازان، معلولین، ناشنوایان و نابینایان (ج.م ،ن.ن) بود. روش تحقیق از نظر نوع کیفی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و به صورت مطالعه موردی (ورزش جانبازان و معلولین) می‌باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه متخصص انسانی (22 نفر) و جامعه اسنادی و اطلاعاتی ...  بیشتر

ارائه مسیر آینده نگری ورزش استان کرمان

امیررضا آشورماهانی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 323-340

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1270.1879

چکیده
  این پژوهش با هدف اصلی ارائه مسیر آینده نگری در ورزش استان کرمان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و با رویکرد آینده پژوهی بود، به منظور جمع آوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه و تحلیل اثرات متقاطع استفاده شد. افراد مشارکت کننده در این پژوهش 40 خبره بودند که معیار اشباع نظری پژوهش مد نظر بود. برای تحلیل اثرگذاری و اثرپذیری این ...  بیشتر