عواطف زیسته جوانان در پاندمی کووید19: یک مطالعه پدیدارشناختی در سیستان و بلوچستان

الهام شیردل؛ مریم محمدی؛ فاطمه حامی کارگر

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 463-482

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1978.2403

چکیده
  شیوع بیماری کووید-19 در سراسر جهان، تغییرات عمده‌ای در زندگی روزمره‌ی تمامی افرد دنیا به وجود آورده است. لذا پژوهش حاضر تلاش می کند تا عواطف جوانان را در برهه اول وقوع پاندمی کرونا مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش مطابق با روش پدیدارشناسی و زمینه تحقیق از مصاحبه عمیق استفاده گردید. بدین ترتیب از بین جوانان سیستان و بلوچستان با روش ...  بیشتر

تفکر خودکشی تا اقدام ( مطالعه ای پدیدارشناسانه )

ملیحه عابدی؛ مهسا لاریجانی؛ مجید عابدی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 75-88

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1866.2323

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال توصیف تجربه و درک از تفکر خودکشی وجهان پدیداری در نزد سربازان است. این پژوهش یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی است. جامعه مورد نظر سربازان درحال خدمت درسال 1399 بود که به دلیل حساسیت نظامی با روش نمونه‌گیری هدفمند وگوله برفی انجام شدواز بیان نام پادگان خاص پرهیزشده است. پس از مصاحبه با 8 سرباز پاسخ های افراد به ...  بیشتر

شناسایی شاخص‌های ازدواج موفق: مطالعه ای کیفی واکتشافی

جواد خدادادی سنگده؛ علی محمد نظری؛ خدابخش احمدی؛ خدابخش حسنی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، ، صفحه 9-24

چکیده
  ازدواج سالم و موفق، نقش بنیادین در تشکیل خانواده سالم ایفا می­کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص­های ازدواج موفق به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. بدین منظور 13 نفر از زوج­های واجد شرایط به روش نمونه­گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق و اکتشافی در طول یک دوره 12 ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. ...  بیشتر