ارزیابی اماکن ورزشی شهر تبریز با توجه به فاکتورهای پدافند غیرعامل

مجتبی بابائیان؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حبیب محمدپور یقینی؛ جعفر برقی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2018.2435

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف ارزیابی اماکن ورزشی شهر تبریز با توجه به فاکتورهای پدافند غیرعامل با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعة آماری در بخش کیفی را خبرگان حوزه‌های مختلف ازجمله پدافند غیرعامل، مدیریت شهری، سازه‌ها و معماری و همچنین خبرگان ...  بیشتر

طراحی الگوی پارادایمی نگهداری خیرین ورزشی با تأکید بر ساخت اماکن ورزشی

اسماعیل دل داده مهربان؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2350.2685

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی پارادایمی نگهداری خیرین ورزشی با تأکید بر ساخت اماکن ورزشی بود.روش‌شناسی: روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک بود. جامعه آماری شامل صاحب‌نظران و متخصصین حوزه جذب و نگهداری خیرین در ورزش بود که نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و تا اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت و تعداد 16 مصاحبه ...  بیشتر

طراحی الگوی مدیریت سبز اماکن ورزشی با تاکید برتوسعه پایدار

امید فتح الهی پروانه؛ میرحسن سیدعامری؛ سید نصرالله سجادی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 289-316

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1790.2272

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت سبز اماکن ورزشی با تاکید بر توسعه پایدار بود. روش پژوهش حاضر کیفی و براساس نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید متخصص و صاحب نظر در زمینه اماکن ورزشی، مهندسی و محیط زیست بودند. نمونه‌گیری به شکل هدفمند و به روش گلوله برفی انجام گردید. ابزار مورد استفاده ...  بیشتر

طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور

محمدصادق فرجی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 129-144

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1907.2359

چکیده
  مدیریت خطر امری ضروری در حفظ ایمنی اماکن ورزشی و فراهم آوردن محیطی مناسب برای ورزش است. با توجه به اهمیت فعالیت ورزشکاران در محیطی ایمن، پیاده سازی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی، باید در اولویت قرار گیرد. از این رو هدف از انجام این تحقیق طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور بود. این تحقیق با رویکرد آمیخته(کیفی و کمی) انجام گرفت. به ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد HSE

مریم وفاخواه؛ مهدی سلیمی؛ مینا مستحفظیان؛ رضا شجیع

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 223-236

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1689.2188

چکیده
  شواهد و قرائن موجود در ایران نشان می‌دهد مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله دارد. در این بین سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یکی از کاملترین و مؤثرترین سیستم‌های مدیریتی است که می‌تواند به مرتفع ساختن این چالش کمک کند. براین مبنا تحقیق حاضر به ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی ...  بیشتر

واکاوی نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی (یک مطالعه آمیخته اکتشافی با روش فراترکیب)

صمد گودرزی؛ قدرت الله باقری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ حمیدرضا یزدانی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.788.1544

چکیده
  هدف از این پژوهش واکاوی نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی بود. روش انجام آن آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی به منظور شناسایی ابعاد نقش دولت بر توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر از روش فراترکیب استفاده گردید. در بخش کمی ابتدا با نطرسنجی خبرگان روایی مدل تائید و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی به بررسی برازش ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی (مطالعه موردی: استادیوم ورزشی صد هزار نفری آزادی)

علی اصغر دورودیان؛ معصومه شهبازی؛ موسی اکبری

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 257-272

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1556.2080

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی (مطالعه موردی:استادیوم صد هزار نفری ورزشی آزادی) بود که این تحقیق به شیوه کیفی و کمی با استفاده از روش مقایسه های زوجی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در دو بخش کیفی و کمی می باشد، مدیران و صاحبنطران و کارشناسان مرتبط با حوزه مدیریت بحران اماکن ورزشی در ...  بیشتر