شناسایی پیشران های انتخاب روسای فدراسیون های ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون

ارسلان چولکی؛ رمضان کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2170.2551

چکیده
  درحوزه ورزش بنا به تحولات سریع فن‌آوری، دانش محور شدن امور و رقابت شدید، انتخاب و انتصاب مدیران شایسته براساس معیارهای خاص یکی از مهم‌ترین وحساس‌ترین مسائل در فرآیند کار فدراسیون‌های ورزشی می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی پیشران‌های انتخاب روسای فدراسیون‌های ورزشی درایران است. این پژوهش، گاربردی، کیفی و دارای رویکرد استقرایی ...  بیشتر

موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران

صدیقه صالحی؛ مینا مستحفظیان؛ مسعود نادریان جهرمی؛ شهرام عروف زاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2264.2623

چکیده
  جانشین‌پروری فرایندی استراتژیک است که می‌تواند موجب تضمین کیفیت منابع انسانی شود و توانایی استفاده از قابلیت‌های کارکنان را به حداکثر برساند با این حال مدیریت و توسعه جانشین پروری در سازمان‌های ورزشی با موانع متعددی روبرو می‌باشد لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران می‌باشد. ...  بیشتر

مطالعه کجروی‌های فرهنگی در محیط‌های ورزشی به روش تحلیل مضمون

محمد پورکیانی؛ صفورا صباغیان راد؛ علی افروزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2297.2651

چکیده
  تحقیق حاضر با عنوان مطالعه کجروی‌های فرهنگی در محیط ورزش و با هدف شناسایی علل بروز و راهکارهای حل این کجروی ها انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر راهبرد کیفی و از نظر اجراء از نوع تحلیل مضمون است. مشارکت‌کنندگان در تحقیق مدیران و مسئولان ورزشگاه‌ها، تیم‌ها و ادارات ورزشی، لیدرها، ورزشکاران و مربیان، تیم داوری، پلیس ورزشگاه‌ها، ...  بیشتر

شناسایی مضامین مربیگری ورزش ایران با رویکرد آمیخته

علیرضا زمانی نوکاآبادی؛ شهرام عروف زاد؛ رسول نظری؛ احمدرضا موجدی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 169-198

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1344.1928

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تایید مضامین مربیگری ورزش با استفاده از رویکرد آمیخته بود. مشارکت-کنندگان بخش کیفی شامل بیست نفر از مربیان و ورزشکاران بودند که معیارهای خاص پژوهش را داشتند، به صورت هدفمند برای مصاحبه‌های عمیق انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. در مرحله کمی با استفاده از داده‌های مرحله ...  بیشتر