تبیین مدل کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس هستی شناسی استروالدر

خیام اکبری اصل هاسونی؛ یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 295-312

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1088.1744

چکیده
  صنعت ورزش با داشتن قابلیت‌های فراوانی در برگزاری رویدادهای ورزشی بخصوص در زمینه لیگهای حرفهای، توان درآمدزایی بسیار بالایی دارد. لیگ برتر فوتبال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کسب و کارهای صنعت ورزش ایران می باشد. لذا پرداختن به این امر از موضوعاتی است که برای صنعت ورزش کشور بسیار لازم و ضروری است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مدل کسب و کار ...  بیشتر