طراحی مدل درآمدزایی روز مسابقه باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران

مریم سادات مهدی اسلام؛ علیمحمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2478.2794

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل درآمدزایی روز مسابقه باشگاههای لیگ برتر ایران بود. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی بود که با استفاده از روش دادهبنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش افراد صاحب نظر در بازاریابی ورزشی، مدیران باشگاههای فوتبال، مدیران فدراسیون فوتبال بودند. تعداد نمونه با توجه به اشباع نظری انجام شد و در نهایت با 15 نفر مصاحبه صورت ...  بیشتر

آینده نگاری پیشران های اقتصادی صنعت ورزش ایران

علیرضا ناصحی؛ فرشاد امامی؛ سجاد غلامی ترکسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2843.3071

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیشران های اقتصادی صنعت ورزش ایران بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه استاید دانشگاهی تشکیل دادند که در زمینه اقتصاد و بازاریابی ورزشی از دانش لازم برخوردار بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. در نهایت 13 مصاحبه با خبرگان انجام شد که بعد از مصاحبه 11 تحقیق به ...  بیشتر

شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی

رسول طریقی؛ ملیحه صالحی رستمی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 431-448

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1437.1992

چکیده
  بازاریابی رسانه­های اجتماعی شامل تلاشی است که رسانه­های اجتماعی به منظور متقاعد کردن مصرف کنندگان برای استفاده از محصولات و یا خدمات ارزشمند از آن بهره می­گیرند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی بود. روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

طهماسب شیروانی؛ محسن اسمعیلی؛ محمد احسانی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 355-374

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.858.1587

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه‌های فوتبال، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در ...  بیشتر