تدوین مدل شایسته سالاری مدیران سازمانهای ورزشی ایران

مسلم کاظمی؛ رسول نظری؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1975.2464

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل نهادینه سازی شایسته سالاری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 18 مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته فرایند کدگذاری انجام گردید. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع ...  بیشتر

تدوین الگوی عوامل مؤثر در کسب میزبانی بازی‌های المپیک

سعید مولایی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ حمید قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2176.2556

چکیده
  کسب میزبانی یک رویداد بزرگ همچون المپیک در صورتی می‌تواند شکل گیرد که شرایط مورد نیاز برای برگزاری آن رویداد در کشور هدف فراهم باشد که لازمه آن شناخت عوامل و زیرساخت مورد نیاز می‌باشد، بنابراین هدف از این پژوهش تدوین الگوی عوامل مؤثر در کسب میزبانی بازی‌های المپیک بود. روش تحقیق از نظر ماهیت کاربردی، از نظر استراتژی کیفی به روش داده ...  بیشتر

طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

فرامرز کیانی زاده؛ شهرام علم؛ زهرا هژبرنیا؛ محمدحسن فردوسی؛ نجف آقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2196.2571

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 22 مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته با جامعه آماری تحقیق مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نمونهگیری ...  بیشتر

طراحی الگوی کیفی برنامه ریزی اقتصادی باشگاه های فوتبال کشور

سید محمدحسین رضوی؛ مسعود فریدونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2263.2622

چکیده
  هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی کیفی برنامه‌ریزی اقتصادی باشگاه‌های فوتبال کشور بود. در این تحقیق از رهیافت نظام مند استفاده شد و داده‌های تحقیق به واسطه مصاحبه با متخصصان جمع‌آوری گردید و داده‌های استخراج شده از مصاحبه بعد از طی مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مفاهیم و مقوله‌ها در قالب الگوی کیفی ...  بیشتر

مدل جامع توسعه ورزش معلولین ایران

رسول باروتی؛ احمدرضا عسکری؛ الهام مشکل گشا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2333.2672

چکیده
  معلولیت به عنوان یک پدیده اجتماعی واقعیتی انکارناپذیر است که از گذشته های دور تا به امروز همواره در جوامع وجود داشته است. این تحقیق با ماهیت اکتشافی و با هدف طراحی مدل جامع توسعه ورزش معلولین کشور با بهره‌گیری از استراتژی نظریه داده بنیاد انجام شد. به منظور ارائه یک مدل نظام مند و شماتیک از یافته های برخاسته از داده های کدگذاری شده ...  بیشتر

تبیین الگو شاخص‏های کاربردی در دیپلماسی ورزش

حلیم بردی شرعی؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.2837.3064

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیبن شاخص‌های کاربردی در دیپلماسی ورزش است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه تحقیق در مرحله کیفی، شامل اساتید دانشگاه، مـدیران و مسـئولین بـالای ورزش کشور خبرگان فدارسیون‏های ورزشی و مدیران ارشد در حوزه روابط بین‏المللی ورزشی هستند. روش نمونه‏گیری از نوع نظری و هدفمند بود و پژوهشگر سعی ...  بیشتر

تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور

حمید ناصری؛ پریوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 367-390

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1806.2284

چکیده
  این پژوهش کیفی، با هدف غایی تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریة داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبة باز با 18 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان کوهنوردی دارای تجربه وسابقه صعودهای بلند، مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شده، از درون آنها مقوله‌هایی ...  بیشتر

آسیب‌شناسی سازمانی آیین‌نامه تأسیس فضاهای ورزشی (کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان) از دیدگاه خبرگان ورزش

داود نصر اصفهانی؛ سمیه رهبری؛ علیرضا خسروی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 233-258

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1126.1783

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی سازمانی آیین‌نامه تأسیس فضاهای ورزشی (کمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان) انجام گردید. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده‌بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 15 مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختاریافته با مدیران ادارات ورزش و جوانان، باشگاه‌ها ...  بیشتر