عوامل ساختاری ورزش‌برای‌همه در ایران با رویکرد تحقیق آمیخته

مرجان صفاری

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، ، صفحه 151-166

چکیده
     هدف این مطالعه، شناسایی و رتبه­بندی مهم­ترین عوامل ساختاری موثر بر همگانی شدن ورزش­های تفریحی در ایران بود. مطالعه حاضر به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی در پی انجام شد؛ در مرحله اول با روش نمونه­گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به 28 متخصص حوزه ورزش­های تفریحی در ایران مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق ...  بیشتر