مدل کیفی نقش ورزش قهرمانی در ایجاد برندملی و تصویرسازی مثبت از کشور ایران در جهان

محمدرضا غلام زاده؛ نصرالله محمدی؛ عظیم صلاحی کجور؛ فرشاد امامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.3090.3248

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش بررسی نقش ورزش قهرمانی در ایجاد برندملی و تصویر‌سازی مثبت از کشور ایران در جهان بود. همچنین پژوهش حاضر بر مبنای جستجوی داده، دارای ماهیت کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد و از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی‌دانشگاه در گروه مدیریت ورزشی و بازرایابی، مدیران وزارت ورزش و جوانان و کمیته‌ ...  بیشتر

ارزیابی نقش سطوح سه‌گانه (کلان، میانی و خرد) مدیریت در توسعه‌ ورزش قهرمانی

آرش گچی؛ فرزاد غفوری؛ غلامعلی کارگر

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 277-296

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1263.1874

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی نقش عوامل سطوح کلان، میانی و خرد در توسعه­ ورزش قهرمانی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه­ای و بر اساس روش مطالعه از نوع پیمایش می­باشد که گردآوری داده­ها به­صورت میدانی انجام شد. در بخش نظرسنجی، از پرسش­نامه محقق­ساخته استفاده گردید. این پرسشنامه­ شامل 56 سؤال پیرامون شاخص­های توسعه ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی هندبال به روش فراترکیب

ولی علیزاده؛ جواد شهلائی باقری؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 193-218

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1436.1988

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل کیفی پژوهش­های انجام گرفته در حوزه توسعه ورزش قهرمانی به ویژه ورزش هندبال بود. روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع فراترکیب با روش هفت مرحله­ای ساندلووسکی و باراسو (۲۰۰۷) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط به تعداد 465 منبع بود که ابتدا تعداد 65 منبع بر اساس عنوان انتخاب شد. سپس 43 منبع بر اساس چکیده گزینش ...  بیشتر