تحلیل عوامل فناورانه/ آموزشی موثر بر ترویج وتوسعه بازی‌های بومی و محلی در استان مازندران

مرتضی دوستی؛ منصوره مهدی نژاد؛ سعید تابش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1259.1872

چکیده
  هدف پژوهش، شناسایی عوامل فناورانه و آموزشی مؤثر بر توسعه بازی‌های بومی و محلی در استان مازندران بود. روش پژوهش به صورت کیفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد صاحب‌ نظر در آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزش‌های سنتی و بومی و محلی بودند. برای گردآوری داده‌ها؛ در مرحله اول با بهره‌مندی از سوابق و مستندات داخلی ...  بیشتر

تدوین برنامه استراتژیک توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

رزیتا احمدی؛ مهدی نادری نسب؛ نیما ماجدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.659

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی و تدوین برنامه استراتژیک برنامه استراتژیک توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. در این پژوهش پس از مطالعه اسناد و مدارک، جمع‌آوری اطلاعات از خبرگان توریسم پزشکی ورزشی و مدیریت ورزشی انجام شد. نمونه­گیری به روش تمام شمار انجام شد که تعداد نمونه‌ها برابر با 112 نفر بودند. نتایج تحقیق نشان داد ...  بیشتر

تدوین الگوی ساختاری‌تفسیری توسعه بازاریابی فدراسیون رزمی (انجمن‌های ورزش‌های‌رزمی)

محسن احمدی؛ نعمت الله نعمتی؛ طاهره باقرپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1960.2390

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تدوین الگوی ساختاری‌تفسیری توسعه بازاریابی فدراسیون‌رزمی (انجمن‌های ورزش‌های‌رزمی) انجام گرفت. روش‌تحقیق آمیخته و از نظر هدف کاربردی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه‌آماری تحقیق در بخش کیفی شامل تمامی متخصصان و ورزشکاران خبره ورزش‌های‌رزمی، مدیران فدراسیون‌های مرتبط و در بخش کمی، کلیه مدیران و کارشناسان فدراسیون، ...  بیشتر

ارائه راهکارهای توسعه ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی

میثاق حسینی کشتان؛ رضا سعیدی؛ محسن رضائی؛ صلاح دستوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2035.2451

چکیده
  پژوهش حاضر به ارائه راهکارهای توسعه ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی پرداخته است. این پژوهش به صورت آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی افراد آگاه به موضوع پژوهش و خبرگان و صاحب‌نظران حیطه ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی بودند که تعداد 8 نفر با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند و در بخش کمی کارکنان ...  بیشتر

عوامل موثر بر دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور

علیرضا زارع؛ بهزاد ایزدی؛ دنی راشر؛ جیف دیکسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2203.2573

چکیده
  هدف این پژوهش عوامل موثر بر دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور بود. روش پژوهش مطالعة موردی کیفی است و مشارکت‌کنندگان مدیران ورزشی کشور هستند. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل13نفر ( برای شناسایی چارچوب مدل دیپلماسی اقتصادی انتخاب شده اند و با آنها مصاحبه به عمل آمده است .ابزار مورد استفاده ...  بیشتر

تحلیل تماتیک چالش های اقتصادی توسعه ورزش استان های غرب ایران

بهروز حیدرزاده؛ سعید صادقی بروجردی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ جواد شهلائی باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2260.2619

چکیده
  این پژوهش با هدف تحلیل تماتیک چالش های اقتصادی توسعه ورزش استان های غرب کشور انجام شد. این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی است و از نوع مطالعه اکتشافی نظام‌مند استفاده خواهد شد. گردآوری داده‌ها به روش‌های متعددی مانند مصاحبه، مطالعه کتایخانه‌ای و بررسی اسناد انجام خواهد گرفت. جامعه آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها، پژوهشگران ...  بیشتر

ارائه الگوی توسعه فوتبال ساحلی در ایران

کوروش شجاع سنگانی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2520.2819

چکیده
  هدف تحقیق ارائه الگوی توسعه‌ فوتبال ساحلی در ‌ایران بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات پست مدرن، با رویکرد کیفی، از نظر استراتژی گرندتئوری بود. شیوه جمع‌آوری داده‌ها به صورت مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته بود. جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه فوتبال ساحلی و اساتید مجرب و با دانش مدیریت ورزشی در حوزه فوتبال ساحلی بودند. ...  بیشتر

مطالعه اثر گردشگری مسابقات اسبدوانی برتوسعه اقتصادی استان‏های گلستان، خراسان شمالی، خوزستان، تهران، یزد

الهه غیناقی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2600.2879

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی اثر گردشگری مسابقات اسبدوانی برتوسعه اقتصادی استان‏های گلستان، خراسان شمالی، خوزستان، تهران و یزد بود. پژوهش با توجه به نحوه گردآوری داده‏ها توصیفی- تحلیلی بود. ابزار جمع‏آوری داده‏ها، مصاحبه با 260 نفر از مدیران ادارات کل ورزش و جوانان، روسای هیات-های سوارکاری، ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ...  بیشتر

آینده پژوهی پیشران های اصلی توسعه ورزش حرفه ای ایران در افق 1414

تحسین ویسی؛ محمد نیکروان؛ حمید فروغی پور؛ مظفر یکتایار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2593.2873

چکیده
  هدف این پژوهش آینده‌پژوهی پیشران‌های اصلی توسعه ورزش حرفه‌ای ایران در افق 1414 بود. پژوهش حاضر از منظر رویکرد، استقرایی؛ از منظر جهت‌گیری، بنیادی؛ از منظر شیوه، ترکیبی؛ از منظر استراتژی، آینده‌پژوهی، از منظر پارادایمی، پارادایم نظریه پیچیدگی و از نظر زمانی مقطعی و در سه گام انجام شده است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را صاحب‌نظران ...  بیشتر

طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعه ورزش روستایی

محسن کاوه آهنگر؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2749.2991

چکیده
  ورزش روستایی به‌عنوان بخشی از فرایند ورزش کشور در پی آن است که با فراهم آوردن زمینه‌های لازم و ایجاد محیط و فرصت مناسب، کلیه روستاییان را در موقعیت‌های تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نیازهای اساسی آنان، برنامه‌هایی برای تقویت جسم همگام با پرورش روح تأمین کند. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل رابطه‌ای عوامل مؤثر بر توسعه ...  بیشتر

ارائه الگوی توسعه کسب و کارهای ورزشی با رویکرد استارتاپ ها با رویکرد نظریه داده بنیاد

اصغر شکری؛ مجید سلیمانی؛ عادل افکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2713.2961

چکیده
  هدف از این پژوهش ارائه الگوی توسعه کسب و کارهای ورزشی با رویکرد استارتاپ‌ها با استفاده از نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق تحلیلی بوده که بدین منظور از روش‌شناسی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق، استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها بار رویکرد اسشتراوس و کوربین بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق 15 نفر شامل اساتید دانشگاه رشته مدیریت ورزشی، ...  بیشتر

طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی مبتنی بر فناوری‌های جدید مانند شبکه‌های اجتماعی

احسان صیدمحمدی؛ میثم رحیمی زاده؛ امیرحسین منظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2941.3147

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی مبتنی بر فناوری‌های جدید مانند شبکه‌های اجتماعی انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد سیستماتیک گراندد تئوری انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل اساتید و پژوهشگران دانشگاه ها و اداره کل ورزش و جوانان و همچنین هیئت ورزش های همگانی می باشند که مورد مصاحبه قرار گرفتند. برآورد تعداد ...  بیشتر

مستند سازی دانش تجربی مدیران ورزشی: رویکرد کلان به توسعه اقتصادی در ورزش کشور ایران

علیرضا زارع؛ بهزاد ایزدی؛ دنی راشر؛ جیف دیکسون

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 239-256

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1922.2365

چکیده
  هدف این پژوهش، مستند­سازی دانش تجربی مدیران ورزشی با رویکرد کلان به توسعه اقتصادی  در ورزش کشور ایران بود. روش پژوهش، مطالعه موردی کیفی است و مشارکت ­کنندگان، مدیران ورزشی کشور هستند. با بهره­ گیری از روش نمونه­ گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی ­دهندگان کلیدی (شامل13نفر) برای شناسایی چارچوب مدل توسعه اقتصادی انتخاب ...  بیشتر

تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی در بانوان

بهناز خیاط؛ فریبا محمدیان؛ نیما ماجدی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 269-286

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1725.2223

چکیده
  بانوان در سال های اخیر به خوداشتغالی و فرآیندهای کارآفرینی در ورزش روی آورده اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی بانوان در کشور است. این تحقیق از نظر هدف کابردی بود که به شیوه آمیخته انجام شد. ابتدا برای شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی بانوان، به مطالعه مبانی ...  بیشتر

موانع و راهکارهای توسعه اشتغال‌زایی در ورزش استان خراسان جنوبی

محمد حسین قربانی؛ محمدرضا اسماعیلی؛ حسین زارعیان

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 341-362

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.498

چکیده
  هدف تحقیق حاضر شناسایی و تبیین موانع و راهکارهای اشتغال‌زایی در ورزش استان خراسان جنوبی بود. پژوهش حاضر از لحاظ روش به صورت آمیخته (کیفی-کمی) و از لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی بود. به منظور گردآوری داده ها در مرحله کیفی تحقیق از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد صاحب‌نظر استفاده شد و در مرحله بعد با توجه به اطلاعات و داده‌های ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران (رویکرد کیفی)

نسرین حق شناس؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی؛ محمد سنایی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 211-230

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.464

چکیده
  برنامة استعدادیابی و پرورش این استعدادها، برای شناسایی و توسعة ورزشکاران با استعداد برای رسیدن به بالاترین سطح ورزش در جهان صورت می گیرد. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران بود. این تحقیق کیفی با ماهیت اکتشافی و از نوع تحقیقات کاربردی محسوب           می گردد. جامعه آماری ...  بیشتر

جایگاه ورزش در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله ایران

ندا اسدی؛ فرشاد تجار ی؛ زینت نیک‌آیین

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 165-188

چکیده
  قوانین برنامه‌های پنج‌ساله ایران در جهت هموارسازی توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین می‌شوند. این قوانین بیانگر و منعکس‌کننده‌ دغدغه‌های قانون‌گذار در امر توسعه کلان ایران می‌باشد؛ به‌این معنا که موضوعاتی که در این قوانین طرح شده‌اند، هم فراگیر و هم از درجه بالایی از اهمیت برخوردار هستند. هدف از این پژوهش، ...  بیشتر

تحلیل کارایی فعالیت های ورزشی استان های ایران (رویکرد توسعه محور)

سمیرا متقی

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، ، صفحه 227-240

چکیده
  مطالعه حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و توسعه محور، به بررسی کارایی فعالیت های ورزشی استان های ایران بپردازد و هماهنگی نهاده ای و ستاده ای ورزشی این استان ها را به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، شاخص های تعداد مجموعه های ورزشی، استخر، مربی فعال و دوره های آموزشی به عنوان شاخص های نهاده ای و شاخص تعداد ورزشکاران ...  بیشتر

اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش همگانی و قهرمانی کشور

عباس شعبانی؛ فرزاد خواجه

دوره 16، شماره 36 ، شهریور 1396، ، صفحه 57-68

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل اثر گذار بر توسعه ورزش همگانی و قهرمانی کشوری می باشد. روش پژوهش این تحقیق، توصیفی- پیمایشی است و از نظر هدف، در زمره تحقیقات کاربردی به شمار       می آید. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان کشور، مدیران و متخصصان فدراسیون ورزش های همگانی و دبیران فدراسیون های ورزشی ...  بیشتر

تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه استراتژیک فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمزه دانشمندی

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 75-97

چکیده
       هدف از پژوهش حاضر، تعیین موقعیت راهبردی وتدوین برنامه استراتژیک فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و متخصصان رشته ورزشی ژیمناستیک و اعضای هیئت علمی رشته­های علوم ورزشی آشنا با ورزش ژیمناستیک به تعداد 160 تن بود. برای نمونه تحقیق در بخش کیفی از نظرات 15 تن از متخصصان استفاده شد که نمونه­ها ...  بیشتر

طراحی مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی

صدیقه اسلامی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، ، صفحه 181-194

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی بوده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افرادی بوده که حداقل یک کتاب یا دو مقاله علمی پژوهشی در حوزه های مرتبط با اشتغال وگردشگری به چاپ رسانده اند و کارشناسان اداری در حوزه اشتغال و ...  بیشتر