ارائه چارچوبی برای تدوین راهبردهای منابع انسانی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان

زهرا فرهادی؛ کورش ویسی؛ سمیرا علی آبادی؛ شهرام علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2707.2965

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی راهبردهای منابع انسانی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نوع ترکیبی بود و به لحاظ هدف کابردی است. جامعة آماری این پژوهش را مدیران، معاونان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 12 نفر بودند که حیطه ...  بیشتر

تحلیل رفتار سیاسی در سازمان های ورزشی

ایلیا سادات وجدانی طباطبایی؛ فریبا محمدیان؛ زهرا رمضانی نوبخت

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 225-238

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1724.2222

چکیده
  در فضای رقابتی امروز، داشتن رفتار سیاسی کسب و کارها را در رسیدن به مزیت رقابتی  یاری می‎کند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل رفتار سیاسی مدیران در سازمان­های ورزشی بود. راهبرد تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را مدیران فدراسیون‌ها، وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها و نیز روسای هیئت‌های ...  بیشتر