شناسایی و تبیین چالش‌های راهبردی و پیامدهای آنها در برگزاری رویدادهای ملی ورزشی : با رویکرد ساختگرا

فرزین پورقاسم؛ وجیهه جوانی؛ فاطمه عبدوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.3055.3221

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین چالش‌های راهبردی و پیامدهای آنها در برگزاری رویدادهای ملی ورزشی با رویکرد ساختگرا انجام شده است. پژوهش حاضر جزء تحقیقات کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود . شرکت‌کنندگان در این پژوهش روسای هیئت‌های ورزشی رشته‌های مختلف، مدیران اماکن و تأسیسات ورزشی استان و اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی می‌باشد. ...  بیشتر

مدل مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی

ناصر گل محمدی؛ احمدرضا عسکری؛ مجید خوروش

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 477-496

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1726.2218

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی جامع مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی انجام شد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه داده­بنیاد با رویکرد نظام­مند بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه صاحب­نظران و متخصصان در حیطه نظری تحقیق و مدیران ارشد ورزشی با سابقه اجرایی گسترده در برگزاری رویدادها در سازمان‎های ورزشی بود. دراین تحقیق از ...  بیشتر