طراحی الگوی اقتصادی فدراسیون‌های ورزشی ایران

حسین زارعیان؛ مهدی رسولی؛ علی نظریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3103.3258

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی الگوی اقتصادی فدراسیون‌های ورزشی ایران بود. روش تحقیق از نوع کیفی بود. این تحقیق در 6 فاز با محوریت روش "گروه متمرکز" انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های کیفی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از سه مرحله کدگذاری استفاده گردید. مدل پژوهش نیز بر اساس روابط شناسایی شده به‌صورت یک چارچوب سیستمی ...  بیشتر

ارزیابی نقش سطوح سه‌گانه (کلان، میانی و خرد) مدیریت در توسعه‌ ورزش قهرمانی

آرش گچی؛ فرزاد غفوری؛ غلامعلی کارگر

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 277-296

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1263.1874

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی نقش عوامل سطوح کلان، میانی و خرد در توسعه­ ورزش قهرمانی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه­ای و بر اساس روش مطالعه از نوع پیمایش می­باشد که گردآوری داده­ها به­صورت میدانی انجام شد. در بخش نظرسنجی، از پرسش­نامه محقق­ساخته استفاده گردید. این پرسشنامه­ شامل 56 سؤال پیرامون شاخص­های توسعه ...  بیشتر