بررسی ادراکات دختران جوان از طلاق (نمونه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان)

محمود محمدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2917.3127

چکیده
  امروزه طلاق یکی از مهمترین تهدید کننده های نظام خانواده به شمار می‌آید. تحقیقات متعددی نشان می دهند که نگرش به طلاق در زنان و جوآنان در حال تغییر است. تغییر نگرش زنان به طلاق موجب افزایش طلاق در سالهای اخیر در جامعه ایران شده است. این مقاله به بررسی ادراکات و نظرات دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان از طلاق میپردازد. روش تحقیق از نوع کیفی ...  بیشتر

عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان 18-27 ساله دانشگاه خوارزمی)

یونس اکبری؛ سیدحسین سراج زاده؛ مسعود زمانی مقدم؛ جمال رشیدی

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 207-221

چکیده
  این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان 18 تا 27 ساله   می­پردازد. پژوهش با استفاده از طرح پیمایشی و با جمعیت نمونه شامل 299 نفر از دانشجویان 18 تا 27 ساله دختر و پسر دانشگاه خوارزمی صورت گرفت. نظریه­های پیوند اجتماعی، فرصت افتراقی، پیوند افتراقی، احساس آنومی و ناکامی (شکست عشقی و تحصیلی) در این پژوهش ...  بیشتر

رابطه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان با گرایش آنها به بزهکاری با تاکید بر فعالیت های ورزشی

فرشته کتبی؛ سید محمدحسین رضوی؛ حسن نقی زاده

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، ، صفحه 7-18

چکیده
  یکی از حوزه های مهم مرتبط با مسئله بزهکاری جوانان، حوزه اوقات فراغت و به طور خاص فعالیت بدنی است. بدین سبب، در مطالعه حاضر رابطه گذراندن اوقات فراغت با گرایش به بزهکاری در دانشجویان پسر دانشگاه یزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی بررسی شد. روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به شکل میدانی انجام گرفت. از بین کل جامعه آماری تحقیق، ...  بیشتر