تحلیلی بر کارآمدی آموزش عالی در مسئله اشتغال جوانان

عباسعلی اکبری؛ محمد جوادی پور؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، ، صفحه 75-94

چکیده
       توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی از طریق توسعه انسانی محقق می‌گردد و منابع انسانی از مهم‏ترین عوامل توسعه  در هر جامعه‏‌ای محسوب می شوند. از آنجایی که نظام آموزش عالی به عنوان یک بخش زیربنایی جامعه، رابطه‌ی تنگاتنگی با بازار کار و برنامه‌های توسعه  اقتصادی- اجتماعی دارد، هر کشوری برای توسعه و تربیت نیروی انسانی متخصص ...  بیشتر