تدوین الگوی عوامل مؤثر در کسب میزبانی بازی‌های المپیک

سعید مولایی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ حمید قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2176.2556

چکیده
  کسب میزبانی یک رویداد بزرگ همچون المپیک در صورتی می‌تواند شکل گیرد که شرایط مورد نیاز برای برگزاری آن رویداد در کشور هدف فراهم باشد که لازمه آن شناخت عوامل و زیرساخت مورد نیاز می‌باشد، بنابراین هدف از این پژوهش تدوین الگوی عوامل مؤثر در کسب میزبانی بازی‌های المپیک بود. روش تحقیق از نظر ماهیت کاربردی، از نظر استراتژی کیفی به روش داده ...  بیشتر

شناسایی پیشران‌های آیندۀ کسب میزبانی رویدادهای بین المللی ورزشی

میثم کریمی؛ عادل افکار؛ غلام رضا خاکسار؛ مجید سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2434.2758

چکیده
  پدیده درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ بخشی از استراتژی‌های توسعه‌ی شهرها و کشورها شده است. امروزه شهرهای زیادی درصدد برگزاری رویدادهای بزرگ به عنوان راهی برای توسعه پایدار شان توجه می‌کنند و درخواست دادن میزبانی این رویدادهای بزرگ ابزاری برای تحریک و شروع به حرکت سریع‌تر و مؤثرتر ماشین توسعه است. هدف این پژوهش شناسایی پیشران‌های ...  بیشتر