بررسی گرایش جوانان استان همدان به ازدواج با تاکید بر متغیرهای نگرش(معرفتی و بلوغ فکری)، ارزش ها، عوامل روانی(هیجانی) و سبک زندگی

حسن قراباغی؛ سید مرتضی هنرمند؛ محمد آتله خانی؛ کیومرث قیصری گودرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2832.3059

چکیده
  ازدواج به‌عنوان مبنای شکل‌گیری نهاد خانواده همواره موردتوجه قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی گرایش جوانان استان همدان به ازدواج با رویکرد به مبانی نگرشی(معرفتی و بلوغ فکری)، ارزشی، روانی(هیجانی) و سبک زندگی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد 18 الی 35 سال استان همدان تشکیل میدادند. حجم نمونه آماری شامل 449 نفر با استفاده ...  بیشتر

مطالعه پدیدارشناختی زمینه های اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن بانوان جوان در آستانه ازدواج

فاطمه اکبرزاده؛ مجیدرضا کریمی؛ کرامت الله راسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2446.2763

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف مطالعه پدیدارشناختی زمینه های اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن بانوان جوان در آستانه ازدواج طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به‌صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق حاضر شامل بانوان جوان در آستانه ازدواج شهر شیراز بودند. ...  بیشتر

جوانان، خانواده و مدیریت ازدواج

سهیلا صادقی فسایی؛ سید محسن بنی جمالی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 167-192

چکیده
  مطالعۀ حاضر با روش کیفی و به وسیلۀ مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و با هدف وارسی نقش خانواده در چگونگی مدیریت ازدواج از منظر جوانان انجام شده است. نمونه‌ها که تعداد آنها 25 تن است، بر اساس رویه‌های انتخاب مبتنی بر بیشترین اطلاعات و حداکثر تغییرات انتخاب شده و در آن صفات جنسیت، وضع تأهل، سن، طبقه و دسترسی مورد ملاحظه قرار گرفته است. تحقیق ...  بیشتر

تاثیر آموزش کیفی بر اشتغال و هویت فردی جوانان

پروین داداندیش؛ حمید رهنورد

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 217-236

چکیده
  جوانان، نیروی بالنده و موتور محرکه توسعه هر کشور و یکی از ابزارهای قدرت استراتژیک هر واحد ملی به حساب می­آیند. اما داشتن این نیروی انسانی در وضعیتی بالقوه قرار دارد که تبدیل آن به نیروی فعال، نیازمند برنامه­ریزی دقیق در کلیه بخش­ها از سوی سیاستگذاران است. مسئله بیکاری در حوزه جوانان امروزه پدیده­ای جهانی است، ولی کشورهای پیشرفته ...  بیشتر

تحول تجربه زنانه عشق و ازدواج: مطالعه‌ای مردم‌نگارانه بر زنان تحصیل‌کرده و شاغل شهری در تهران

سهیلا علیزاده

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، ، صفحه 185-204

چکیده
  این مقاله در پی شناخت تاثیر عاطفه عاشقانه بر شکل­بندی ازدواج است. روش پژوهش، روند پژوهی مردم­نگارانه بود و داده­ها در خلال یازده سال (1384 تا 1395) از طریق مصاحبه­های عمیق و مشاهده گردآوری شد. نمونه­گیری در این پژوهش، هدفمند بود و افراد عمدتا بر حسب تحصیلات، شغل و سن  انتخاب شدند. این مقاله براساس یافته­های حاصل از مشارکت داوطلبانه ...  بیشتر

جوانان، مقدمات ازدواج و راهبردهای ایشان در رو به رو شدن با ازدواج

سهیلا صادقی فسایی؛ سید محسن بنی جمالی

دوره 15، شماره 34 ، دی 1395، ، صفحه 195-219

چکیده
  مقالۀ حاضر به مطالعۀ مقدمات ازدواج جوانان و نیز راهبردهایی که ایشان در رو به رو شدن با ازدواج اتخاذ می‌کنند، می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه درک جوانان از مقدمات ازدواج با راهبردهای ایشان در رو به رو شدن با ازدواج مرتبط است. روش مطالعه، کیفی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته است. تحلیل اطلاعات با روش تحلیل تماتیک ...  بیشتر

عوامل موثر بر نگرش جوانان به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج

حسین محمودیان؛ احمد دُراهکی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، ، صفحه 63-81

چکیده
  همزمان با ورود جامعه ایرانی به نظم مدرن، نهاد خانواده و ازدواج تحولات مهمی را از سر گذرانده یا در حال گذراندن است. از جمله این تحولات، افزایش روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج است. جامعه ایرانی همواره برای دوام و استحکام نهاد خانواده و ازدواج کوشیده است و افراد را از عواملی که می­توانند بر این نهاد آثار زیانباری داشته­باشد برحذر ...  بیشتر