شناسایی عوامل موثر بر دیپلماسی ورزشی ایران با رویکرد تحلیل کیفی

فریبا محمدیان؛ سید رضا صالحی امیری؛ مهدی هنرمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1218.1842

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر دیپلماسی ورزشی ایران با رویکرد تحلیل کیفی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری پژوهش را صاحب‌نظران حوزه دیپلماسی ورزشی تشکیل می‌دادند. جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد و نمونه‌گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش ...  بیشتر

دیپلماسی ورزش در توسعه روابط بین الملل ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس

رضا صابونچی؛ مریم حسینی عسگرآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2736.2979

چکیده
  هدف تحقیق مطالعه نقش دیپلماسی ورزش در توسعه روابط بین الملل با کشورهای حوزه خلیج فارس بود. بر این اساس تحقیقی کاربردی و اکتشافی و به روش آمیخته با استراتژی نظریه‌سازی داده‌بنیاد بر اساس مدل گلیزر و رویکرد استقرایی انجام شد 16 مصاحبه با اساتید مدیریت ورزشی و دیپلماسی ورزشی شاغل یا همکار در وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و وزارت ...  بیشتر

تبیین الگو شاخص‏های کاربردی در دیپلماسی ورزش

حلیم بردی شرعی؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.2837.3064

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیبن شاخص‌های کاربردی در دیپلماسی ورزش است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه تحقیق در مرحله کیفی، شامل اساتید دانشگاه، مـدیران و مسـئولین بـالای ورزش کشور خبرگان فدارسیون‏های ورزشی و مدیران ارشد در حوزه روابط بین‏المللی ورزشی هستند. روش نمونه‏گیری از نوع نظری و هدفمند بود و پژوهشگر سعی ...  بیشتر

طراحی مدل دیپلماسی فرهنگی ورزش ایران براساس تئوری داده‌بنیاد

رضا قاسمی؛ فریده هادوی؛ رحیم رمضانی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3142.3290

چکیده
  این تحقیق از نوع کیفی، به لحاظ استراتژی از نوع داده بنیاد بود. شرکت کنندگان این تحقیق شامل کلیه متخصصان و کارشناسان، نخبگان آگاه و صاحب‌نظران که دارای تجربیات ارزشمند و مدیریتی در حوزه روابط بین‌الملل ودیپلماتیک و فرهنگ با رویکرد ورزشی و غیرورزشی در وزارت ورزش و جوانان، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و...) روسای فدراسیون‌ها، کمیته ...  بیشتر

تدوین الگوی توسعه روابط بین الملل از طریق ورزش

فهیمه محمدحسن؛ حبیب هنری؛ ابوالفضل فراهانی؛ علیمحمد صفانیا؛ محسن باقریان

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 149-172

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1643.2160

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه روابط بین الملل از طریق ورزش انجام شد. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری روسای فدراسیون‌های المپیکی، سیاستمداران و صاحبنظران و خبرگان علمی که در امور بین الملل فعالیت داشته اند بود و جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و نمونه‌گیری تا ...  بیشتر

نقش ورزش در گسترش مناسبات بین‏المللی جمهوری اسلامی ایران (1392-1376)

فاطمه شاه رضایی؛ رضا شیرزادی

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 35-60

چکیده
  در این پژوهش، به بررسی نقش ورزش در گسترش مناسبات بین‏المللی جمهوری اسلامی ایران طی سال‏های 1376-1392 پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده، تحلیلی- توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از مطالعات کتاب‏خانه‏ای و ابزار پرسش‏نامه محقق ساخته و مصاحبه‏ گردآوری شده است. در بخش پرسش‏نامه، جامعه آماری شامل مدیران ورزشی، ...  بیشتر

تاثیر دیپلماسی ورزشی بر قدرت نرم در نظام بین‌الملل
دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، ، صفحه 143-159

چکیده
  امروزه، کاربرد  قدرت نرم و بومی سازی آن در تحولات نظام اقتصادی- سیاسی جهانی ضرورتی انکارناپذیر است که آن را در سه بعد  فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می توان مورد بررسی قرار داد. یکی از متغیرهای فرعی در بخش فرهنگی، ورزش می باشد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته، به دنبال تحلیل ماهیت قدرت نرم ...  بیشتر