تحلیل رقابت پذیری گردشگری ورزشی مقاصد گردشگری استان گلستان

عبدلحمید زیتونلی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 563-583

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1531.2056

چکیده
  امروزه جهانی شدن، جهان را به یک بازار رقابتی تبدیل نموده است. در این دنیای پر از رقابت، توسعه گردشگری ورزشی یکی از عوامل مهم بر رقابت پذیری مقاصد گردشگری است. هدف این پژوهش، تحلیل رقابت پذیری گردشگری ورزشی مقاصد گردشگری استان گلستان در مقایسه با دیگر استان های کشور به خصوص استان های گیلان و مازندران است. روش این پژوهش، توصیفی پیمایشی ...  بیشتر