طراحی مدل ساختاری تفسیری مهمترین راهکارهای توسعه سواد رسانهای ورزشکاران حرفه ای به منظور بهبود اخلاق حرفهای

روح الله اسماعیل زاده؛ مسعود نادریان جهرمی؛ لنا مطلبی؛ آتوسا قاسمی نژاد دهکردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2352.2688

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی مدل ساختاری تفسیری مهم‌ترین راهکارهای توسعه سواد رسانهای ورزشکاران حرفهای به‌منظور بهبود اخلاق حرفهای بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای میدانی بود. با عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش، آمیخته کیفی (روش تحلیل تم) و کمی (مدلسازی) بود. جامعه آماری در این پژوهش در هر ...  بیشتر

شناسایی راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور

سلمان علوی؛ احمد محمودی؛ فرزاد غفوری؛ احمد گرامی

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 319-341

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1715.2209

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، شناسایی راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت­ اجتماعی ورزشکاران مشهور بود. تحقیق حاضر به شیوه کیفی انجام شد. در این مطالعه توصیفی- کاربردی، از رویکرد تحلیل تماتیک استفاده گردید. جامعه آماری را کلیه صاحب­نظران در حیطه مسئولیت اجتماعی در ورزش، در سه گروه علمی، اجرایی و ورزشی تشکیل می دادند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند ...  بیشتر

بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش دینی، اخلاق، پیشرفت تحصیلی و اوقات فراغت جوانان استان همدان

حسن قرا باغی؛ وحید صالحی؛ کاظم دلروز

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 71-96

چکیده
  شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های نوین به شمار می‌روند که بر پایه مشارکت همگانی بناشده‌اند. در حال حاضر، کاربران  به‌ویژه جوانان روزانه زمان قابل‌توجهی را در فضای مجازی می‌گذرانند؛ به‌گونه‌ای که این شبکه‌ها به عاملی تأثیرگذار بر بسیاری از مؤلفه‌های زندگی افراد تبدیل‌شده‌اند. پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی اهداف، میزان و نحوه ...  بیشتر

اهمیت و نقش اخلاق در ورزش و المپیک

سید محمدحسین رضوی؛ سید محمد نیازی

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، ، صفحه 9-16

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اهمیت و نقش اخلاق در بازی­های المپیک و اهداف عمده آن و تاثیر این رویداد بزرگ جهانی بر رویکردهای معنوی و اجتماعی در جوامع بشری است.   بازی­های المپیک، میراثی از انسان­های قبل از میلاد است .تمایل ذاتی و همیشگی فطرت انسان به رویکردهای اخلاقی در همه دوران­ و زمینه­ها، او را بر آن داشته تا به منظور رجوع ...  بیشتر