اهمیت و نقش اخلاق در ورزش و المپیک

سید محمدحسین رضوی؛ سید محمد نیازی

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، ، صفحه 9-16

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اهمیت و نقش اخلاق در بازی­های المپیک و اهداف عمده آن و تاثیر این رویداد بزرگ جهانی بر رویکردهای معنوی و اجتماعی در جوامع بشری است.   بازی­های المپیک، میراثی از انسان­های قبل از میلاد است .تمایل ذاتی و همیشگی فطرت انسان به رویکردهای اخلاقی در همه دوران­ و زمینه­ها، او را بر آن داشته تا به منظور رجوع ...  بیشتر