تدوین الگوی جامعه پذیری شهروندان از طریق مشارکت در ورزش همگانی

محبوبه خداپرست؛ مهدی سلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1368.1946

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی جامعه پذیری شهروندان از طریق مشارکت در ورزش همگانی بود. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد سیستماتیک گراندد تئوری انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل اساتید برجسته جامعه شناسی و مدیریت ورزشی، مدیران و معاونین ادارات کل ورزش و جوانان و کارشناسان آگاه به حوزه پژوهش بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و تعداد ...  بیشتر

طراحی مدل محدودیت ها – مذاکرات اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی

الهام اسدزاده؛ فرزام فرزان؛ مهرداد محرم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2524.2823

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین شاخص‌های موانع و مذاکرات اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی و ارائۀ مدل کیفی مطلوب انجام شده است. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد. جامعۀ مورد مطالعه این تحقیق در بخش کیفی را مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و روسای فدراسیون‌های ورزشی مرتبط با ورزش همگانی تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر بزرگنمایی فعالیت‌های انجام شده در ورزش همگانی

ایوب عامری؛ محمد صیادفر؛ هانی اعتمادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2456.2773

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ساختاردهی عوامل مؤثر بر بزرگ‌نمایی فعالیت‌های انجام شده در ورزش همگانی بود. این پژوهش از نوع، تحقیقات توصیفی است که به صورت میدانی انجام گردید. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمامی خبرگان آگاه به ورزش همگانی بودند. این افراد شامل مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش‌های همگانی که در حوزة سیاست‌گذاری اطلاعات کاملی را دارا ...  بیشتر

طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی مبتنی بر فناوری‌های جدید مانند شبکه‌های اجتماعی

احسان صیدمحمدی؛ میثم رحیمی زاده؛ امیرحسین منظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2941.3147

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی مبتنی بر فناوری‌های جدید مانند شبکه‌های اجتماعی انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد سیستماتیک گراندد تئوری انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل اساتید و پژوهشگران دانشگاه ها و اداره کل ورزش و جوانان و همچنین هیئت ورزش های همگانی می باشند که مورد مصاحبه قرار گرفتند. برآورد تعداد ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر در توسعه شهر فعال با رویکرد ترویج ورزش شهروندی

سحر قاسمی؛ امین دهقان قهفرخی؛ احمد محمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2971.3175

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش شناسایی شاخص‌های شهر فعال با رویکرد ترویج ورزش شهروندی بود. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع مطالعه کیفی اکتشافی نظامند برمبنای رویکرد تحلیل مضمون (تحلیل تماتیک) بود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان خبره ورزش همگانی، مدیران و کارکنان خبره شهرداری کلانشهرها، مدیران مجموعه‌های ورزشی شهرداری، افراد متخصص ...  بیشتر

بازاریابی اجتماعی و توسعه ورزش همگانی: رویکرد داده بنیاد

علی همتی عفیف؛ مرتضی انوشه

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 449-468

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1168.1808

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای توسعه ورزش همگانی مبتنی بر اساس رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. برای طراحی مدل مذکور از روش‌شناسی «نظریه داده بنیاد» استفاده شد. برای این منظور از بین مدیران ارشد، مسئولان امر و خبرگان بر اساس نمونه گیری نظری و انجام 14 مصاحبه و بررسی 11 سند، اطلاعات مورد نیاز جمع­آوری و همزمان از طریق مراحل سه گانه ...  بیشتر

مدل سازی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در استان اصفهان

علیرضا کمالیان؛ شهرام علم؛ شهرام عروف زاد

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 185-202

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.204.1139

چکیده
  یکی از دغدغه های هر جامعه ورزشی ارائه مدلی جامع برای همگانی شدن ورزش است. لذا هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدلی جامع برای همگانی شدن ورزش اصفهان بود. برای این منظور به 15نفر از خبرگان حوزه ورزش همگانی استان مراجعه شد و از طریق مصاحبه عمیق اطلاعات لازم جمع آوری گردید. سپس داده‌های حاصل از مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

بررسی آینده نگر انگیزه خدمات داوطلبانه ورزش همگانی و رویدادهای ورزشی محلی با استفاده از روش تحلیل علی لایه ای

مهدی نیکویه؛ علی همتی عفیف؛ عین اله کشاورز ترک؛ شهریار شیرویه پور

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 193-212

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1623.2133

چکیده
  با توجه به اهمیت خدمات داوطلبانه ورزشی و روند نزولی آن، تقویت انگیزه نیروی انسانی داوطلب یکی از روندهای کلیدی توسعه این امر در جامعه هست چراکه نیروهای داوطلب مجموعه مهمی از منــابع انســـانی ســازمـان‌های ورزشی محسوب می‌شوند. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در انگیزه خدمات داوطلبانه ورزش همگانی و رویدادهای ورزشی محلی ...  بیشتر

ارائه چارچوب نظری مبتنی بر تحلیل و برنامه ریزی توسعه مشارکت ورزشی اقشار خاص (مطالعه موردی جامعه جانبازان، معلولین، ناشنوایان و نابینایان)

سید عسگر حسینیان مهاجر؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 173-192

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.815.1566

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش ارائه چارچوبی بر تحلیل و برنامه ریزی توسعه مشارکت ورزشی جانبازان، معلولین، ناشنوایان و نابینایان (ج.م ،ن.ن) بود. روش تحقیق از نظر نوع کیفی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و به صورت مطالعه موردی (ورزش جانبازان و معلولین) می‌باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه متخصص انسانی (22 نفر) و جامعه اسنادی و اطلاعاتی ...  بیشتر

بررسی چالش‌های پیش روی توسعه ورزش‌های همگانی، حرفه‌ای و قهرمانی، بانوان و تربیتی در استان یزد

جواد یوسفیان

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 171-192

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.480

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی چالش‌های پیش روی توسعه ورزش استان یزد در حوزه‌های ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای، بانوان و تربیتی است. جامعه آماری تحقیق شامل رؤسا، معاونان و کارشناسان اداره‌های ورزش و جوانان و همچنین مسئولان بخش تربیت‌بدنی و همکارانشان در اداره‌های آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان یزد (70 نفر) بود. از این میان، 53 نفر که دارای ...  بیشتر

تدوین مدل ارزیابی عملکرد فنی ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور

سیروس احمدی؛ مهدی سوادی؛ حمیدرضا سایبانی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-82

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور می­باشد. نوع تحقیق توصیفی است و به روش میدانی انجام شده است. این مطالعه جز مطالعات ترکیبی است. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان اجرایی و علمی و در بخش کمی کارشناسان دفاتر ارزیابی عملکرد (439 نفر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از ...  بیشتر

تحلیل اثر نقش شبکه‌های ارتباطی مجازی بر نگرش و مشارکت ورزشی شهروندان تهرانی

سعیده رضوی؛ نیما ماجدی؛ فریبا محمدیات

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 223-246

چکیده
  هدف از این پژوهش، تحلیل اثر نقش شبکه­های ارتباطی مجازی بر نگرش و مشارکت ورزشی شهروندان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شهروندان تهرانی شرکت کننده در رویدادهای ورزش همگانی سال 1396 بود. نمونه آماری براساس جدول مورگان 384 نفر برآورد گردید که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش شامل سه پرسشنامه محقق ...  بیشتر

بررسی و مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملی

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمدرضا نیک نژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس صمدی

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 71-80

چکیده
  اعتماد[1]، بنیاد مسایل اجتماعی و سیاسی است و از اصول اجتماع و روابط آن به حساب می­آید. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملی از دیدگاه مدیران ورزشی و غیر ورزشی استان­ها است. پژوهش حاضر به لحاظ اجرا، از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل 5 نفر از مدیران ورزشی و 5 نفر از مدیران غیر ‌ورزشی است ...  بیشتر

ارائه الگو و استراتژی های توسعه ورزش همگانی در ایران

محمد جوادی پور؛ مونا سمیع نیا

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 143-164

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران و همچنین ارائه مدل می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران فدراسیون­ ورزش همگانی، اعضای شورای راهبردی فدراسیون، انجمن­های ورزشی تحت پوشش فدراسیون و هیئت­های ورزش همگانی استانها تشکیل می­دهند. به ­منظور بهره­برداری مناسب از دیدگاه­های ...  بیشتر