فهم جوانان از تجربه شادی پژوهشی درمیان دانشجویان جوان شهر تهران

امید ابوالفتحی؛ سعید معیدفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2366.2700

چکیده
  این پژوهش با هدف فهم تفسیری از معنای شادی در میان جوانان و به روش تحلیل تماتیک انجام شد. برای گردآوری داده ها به روش گلوله برفی با تعداد 42 نفر از جوانان 35- 18سال در رشته های گوناگون، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نتایج داده ها نشان می دهند که جوان شاد در زندگیش دارای اهداف و برای رسیدن به اهدافش در حال تلاش می باشد. مهمترین فضای فراغت ...  بیشتر

تأثیر سبک زندگی بر مؤلفه های هویتی جوانان استان آذربایجان غربی

غلامرضا تاج بخش؛ فرشاد گودرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2377.2710

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی بر هویت جوانان استان آذربایجان غربی انجام شده است. روش: روش این پژوهش از نوع کمی و پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل جوانان 18 تا 35 سال استان آذربایجان غربی است که به روش تصادفی انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه آنلاین محقق ساخته جمع آوری شده است. حجم نمونه با استفاده از نرم ...  بیشتر

بررسی گرایش جوانان استان همدان به ازدواج با تاکید بر متغیرهای نگرش(معرفتی و بلوغ فکری)، ارزش ها، عوامل روانی(هیجانی) و سبک زندگی

حسن قراباغی؛ سید مرتضی هنرمند؛ محمد آتله خانی؛ کیومرث قیصری گودرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2832.3059

چکیده
  ازدواج به‌عنوان مبنای شکل‌گیری نهاد خانواده همواره موردتوجه قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی گرایش جوانان استان همدان به ازدواج با رویکرد به مبانی نگرشی(معرفتی و بلوغ فکری)، ارزشی، روانی(هیجانی) و سبک زندگی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد 18 الی 35 سال استان همدان تشکیل میدادند. حجم نمونه آماری شامل 449 نفر با استفاده ...  بیشتر

سناریوهای الگوی عمومی ‌فراغت جوانان شهری در ایران در افق 1406

نعیمه ملاحسنی؛ علی اسماعیل پور؛ محمدرضا عرب بافرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2891.3109

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی سناریوهای پیش‌روی الگوهای فراغتی جوانان شهری در ایران در افق 1406 شناسایی شده است. امروزه اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آیینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است. در این پژوهش الگوهای فراغتی ...  بیشتر

کندوکاو کیفی پدیده ازدواج سفید(هم‌خانگی) در میان جوانان شهرهای تهران و کرج

محسن کیانی؛ داریوش بوستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2953.3158

چکیده
  این پژوهش، با هدف شناسایی بسترها و فرایندهای پدیده ازدواج سفید به عنوان سبک زندگی متفاوت در شهرهای تهران و کرج انجام شده است. روش‌شناسی تحقیق، کیفی و مبتنی بر روش نظریه زمینه‌ای اشتراوس و کوربین بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته بهره گرفته شده است. در روند پژوهش 17 نفر که دارای رابطه هم‌خانگی بودند، براساس ...  بیشتر

بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت زنان سالمند شهر تهران در برنامه‌های ورزش همگانی

حمیده صادقی؛ سیدسعید آقایی؛ بهرام قدیمی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 203-216

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت زنان سالمند در ورزش همگانی انجام شد  و با استفاده از چارچوب نظری متغیرهای الگویی پارسنز متغیرهای تنوع اهداف مشارکت، سبک زندگی، پایگاه اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی، جامعه‏پذیری جنسیتی، ناتوان‏انگاری و علاقه‏های فردی استخراج گردید. پژوهش با روش پیمایشی انجام و از ابزار پرسشنامه ...  بیشتر

جوانان و تنهایی به‌مثابه سبک‌زندگی: مطالعه‌ای در شهر تهران

الهام رحمت‌آبادی؛ سهیلا علیرضانژاد؛ حسین ابوالحسن تنهایی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 105-126

چکیده
  پرسش آغازین این مقاله آن است که دلایل گرایش فزاینده گروه­هایی از جوانان به تنها زندگی کردن چیست؟  برای پاسخ به این پرسش از روش داده بنیان استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات، انجام مصاحبه نیمه ساخت یافته و کدگذاری و تحلیل مستندات مربوط به روزنگاشته­های تعدادی از جوانان تنها در شبکه­های اجتماعی است. روش نمونه­گیری، نمونه­گیری ...  بیشتر

سنخ شناسی سبک‌های زندگی فراغتی ورزشکاران نخبه

احسان محمدی ترکمانی؛ علی مقدم زاده؛ حسین خنیفر

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، ، صفحه 229-244

چکیده
  سبک زندگی، عرصه قابل انتخاب فعالیت‌های زندگی است و یکی از شاخص‌های مهم در سنجش سبک‌های زندگی امروزی فعالیت‌های فراغتی می‌باشد. امروزه ورزشکاران نخبه یکی از گروه‌های مهم در جوامع هستند که سبک زندگی آنان مورد توجه همگان قرار می‌گیرد. هدف پژوهش حاضر، سنخ شناسی سبک‌های زندگی فراغتی ورزشکاران نخبه بود. روش این تحقیق، کیفی و ابزار ...  بیشتر

بررسی عوامل مرتبط با مصرف موسیقی جوانان شهر تهران

حمید حیدرپناه؛ شاپور بهیان؛ فریدون وحیدا

دوره 16، شماره 36 ، شهریور 1396، ، صفحه 139-158

چکیده
  موسیقی یکی از پرکاربردترین هنرها در بین جوانان است. این پژوهش به بررسی مصرف موسیقی میان جوانان می پردازد. روش پژوهش، پیمایشی با ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، کلیه جوانان 15 تا 29 ساله ساکن مناطق 22 گانه شهر تهران است که از بین آنها تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. یافته ها در مورد علاقه به موسیقی نشان ...  بیشتر

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر تصویر بدن با تأکید بر سبک زندگی در بین دختران و زنان جوان

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فرد؛ مسعود دارابی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، ، صفحه 179-201

چکیده
  با بصری شدن نمادهای منزلت و هویت در مدرنیته متاخر، بدن به محملی برای ابراز هویت و نمادی از شخصیت فرد مبدل گشته است. مراقبت و نظارت بر بدن این امکان را برای افراد فراهم می‌کند تا روایت مشخصی از هویت خویش را حفظ کنند و آن را در معرض تماشای دیگران قرار دهند. این مقاله با توجّه به اهمیت موضوع، به بررسی رابطۀ سبک زندگی و تصویر بدن در بین زنان ...  بیشتر

مصرف رسانه‌ای و اوقات فراغت به‌ مثابه مؤلفه بنیادین سبک زندگی دختران جوان

جهانگیر جهانگیری؛ حسن تابعیان؛ فروزنده زرآور؛ محسن زهری

دوره 12، شماره 20 ، شهریور 1392، ، صفحه 59-76

چکیده
  هدف مقاله حاضر این است که رابطه بین مصرف انواع رسانه (رسانه داخلی، ماهواره و اینترنت) و نحوه گذران اوقات فراغت به‌ مثابه مؤلفه بنیادین سبک زندگی دختران را شناسایی کند. روش این تحقیق بر اساس نوع داده‌های جمع‌آوری و تحلیل‌شده، کمی است و از فن پیمایش در این مطالعه بهره گرفته شده است. جامعۀ­ آماری شامل کلیۀ دختران ورزشکار حاضر در دهمین ...  بیشتر

مدرنیته، سبک زندگی جوانان ایرانی و آسیب‌های اجتماعی فرا روی آن

محمداسماعیل ریاحی؛ علی دارایی زاده

دوره 12، شماره 20 ، شهریور 1392، ، صفحه 153-166

چکیده
  جامعه ایران در دهه­های اخیر مانند همه جوامع امروزی، دچار دگرگونی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... شده است. یکی از مهم­ترین تحولات، تغییر در سبک زندگی جوانان است که موجب شده جامعه در معرض چالش­های جدی قرار گیرند. جوانان ایرانی به واسطه جامعه­پذیری از طریق رسانه­ها و وسایل جدید زندگی، پیشگامان تغییر هستند و پتانسیل ...  بیشتر

بررسی رابطۀ مالکیت سرمایه اجتماعی و الگوهای گذران اوقات فراغت مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز

محمدتقی ایمان؛ علی روحانی

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 29-48

چکیده
  امروزه در درون جوامع جدید، فرایند تمایز گزاری و «تمیز» سبک‌های زندگی متفاوت بین افراد و گروه‌ها، دیگر نه به وسیله پایگاه موروثی اجتماعی/اقتصادی/سیاسی، بلکه بیشتر بر اساس قدرت انتخاب در مصرف انواع کالاهای مادی و معنوی، صورت می‌گیرد. در این میان یکی از عواملی که موجب این قدرت انتخاب در مصرف می‌شود، مالکیت سرمایه‌های متفاوت ...  بیشتر

هویت مذهبی و سبک زندگی مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز

بیژن خواجه نوری؛ زهرا ریاحی؛ سیدابراهیم مساوات

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 81-100

چکیده
  چکیده مطالعه­ی حاضر رابطه­ی بین  هویت مذهبی و سبک زندگی جوانان شهر شیراز را مورد بررسی قرار داده است. در ابتدا مطالعه­های انجام شده در این حوزه مرور گردیدند، سپس بر اساس نظریه­یی مبتنی بر آراء گیدنز هفت فرضیه ارائه شد. جهت آزمون فرضیه‌ها 560 جوان بین سنین 15 تا 29 شهر شیراز به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ...  بیشتر