تحلیل و تبیین جامعه‌شناختی راهبردهای نقش خانواده‌ در جامعه‌پذیری ورزشی در والیبال

زینب محمدزاده؛ علی باصری؛ شهلا حجت؛ شیوا ازادفدا؛ زهرا علیپور درویشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2554.2846

چکیده
  هدف از این پژوهش تحلیل و تبیین جامعه‌شناختی راهبردهای نقش خانواده‌ در جامعه‌پذیری ورزشی در والیبال است. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد گلیزر و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در رشته‌های جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی ورزشی که در زمینه تحقیق و پژوهش حاضر تخصص و آشنایی لازم را داشته باشند و ...  بیشتر

بررسی و تحلیل نگرش جوانان به ازدواج و فرزندآوری

اعظم کریمی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 275-292

چکیده
  بخش عمده شکل‌دهنده و ساختاربخش جامعه حتی با وجود تغییرات سریع مدرنیته شامل ازدواج، خانواده و فرزندآوری است که در بیشتر کشورها با جدیت به آن پرداخته می‌شود و اهتمام به خانواده به ویژه فرزندآوری، جزو راهبردها و برنامه‌های توسعه آن کشورهاست. این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل نگرش جوانان شهری و روستایی به ازدواج و فرزندآوری با استفاده ...  بیشتر

مطالعه جامعه‌شناختی علل، زمینه‌ها و پیامدهای گرایش جوانان به هم‌خانگی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)

مرضیه ابراهیمی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 127-148

چکیده
  جوانان به عنوان سرمایه‌های انسانی جامعه محسوب می‌شوند و با توجه به تغییر و تحولات سریع جامعه لزوم پژوهش و شناخت وضعیت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. هم‌خانگی از جمله مسائلی است  که اخیراً در میان جوانان مشاهده می‌شود. دغدغه اصلی این مقاله بررسی علل، زمینه‌ها و پیامدهای گرایش جوانان به این سبک از زندگی است. این پژوهش با روش ...  بیشتر

جوانان، خانواده و مدیریت ازدواج

سهیلا صادقی فسایی؛ سید محسن بنی جمالی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 167-192

چکیده
  مطالعۀ حاضر با روش کیفی و به وسیلۀ مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و با هدف وارسی نقش خانواده در چگونگی مدیریت ازدواج از منظر جوانان انجام شده است. نمونه‌ها که تعداد آنها 25 تن است، بر اساس رویه‌های انتخاب مبتنی بر بیشترین اطلاعات و حداکثر تغییرات انتخاب شده و در آن صفات جنسیت، وضع تأهل، سن، طبقه و دسترسی مورد ملاحظه قرار گرفته است. تحقیق ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده ها به جوانان در چهار دهه اخیر (مورد مطالعه : شهر تهران در سال 1397)

سهیلا مبارک؛ زهرا حضرتی صومعه؛ باقر ساروخانی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 193-216

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده ها  به جوانان در چهار دهه اخیر انجام پذیرفت. در تدوین چارچوپ نظری پژوهش حاضر  از نظریات برگر و لاکمن، اینگلهارت، گیدنز ، گلاک و استارک سود جسته شده است. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی- تبیینی است. جامعه آماری شامل جوانان چهار دهه اخیر در شهر تهران بود و حجم ...  بیشتر

مطالعه رابطه حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه خوارزمی)

امید مظلومی مقدم؛ سید علیرضا افشانی

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، ، صفحه 111-130

چکیده
  انسان، موجودی اجتماعی است و از روی غریزه و فطرت خود به دنبال برقرار کردن ارتباط با سایر هم نوعان خود است تا از این طریق، خود را در زیر چتر حمایتی آن ها قرار دهد و از مزیت های با هم بودن بهره و نصیبی ببرد. افراد از طریق پیوند و اتصال به شبکه ها و گروه های مختلف در جامعه- اعم از رسمی و غیر رسمی- و ارتباط نزدیک با اعضای این شبکه ها می توانند ...  بیشتر

تبیین جامعه‌شناختی مدگرایی در بین جوانان شهر یزد

حسین افراسیابی؛ حامد سیار خلج؛ کاوه شکوهی فر

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، ، صفحه 161-177

چکیده
  مدگرایی یکی از مهم‌ترین پدیده­های اجتماعی مدرن است که هم زاده­ تحولات فرهنگی و اجتماعی معاصر و هم ریشه بروز بسیاری از تغییرات فرهنگی به شمار می آید. هدف این تحقیق، بررسی مدگرایی جوانان در یک رویکرد جامعه شناختی است. مبنای نظری برای طرح فرضیه چندمتغیره، نظریات بوردیو، گیدنز، بلاو، تاجفل و ترنر است و فرضیه­ پژوهش در قالب یک مدل ...  بیشتر

بررسی نگرش جوانان به استفاده از سایت‌های همسریابی و عوامل مؤثربرآن

شراره مهدیزاده؛ عاطفه شمس بیرانوند

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، ، صفحه 203-219

چکیده
  ازدواج، سنگ بنای تشکیل خانواده است.  با توجه به اهمیت ازدواج،  از یک سو و افزایش استفاده جوانان از اینترنت در زندگی روزمره، از سویی دیگر و پیدایش و رواج پدیده­ای به نام "ازدواج اینترنتی"، این تحقیق با هدف بررسی و شناخت نگرش جوانان به ازدواج از طریق سایت­های همسریابی و عوامل موثر بر آن انجام شده است. سوالات اساسی این پژوهش عبارت ...  بیشتر

دانشجو در پهنه تعارضات خانواده و دانشگاه

کاوش کامرانی

دوره 12، شماره 20 ، شهریور 1392، ، صفحه 125-152

چکیده
  دانشگاه، میدانی است که روحیه فردگرایی را در دانشجویان بر می­انگیزد. سپس این روحیه، در راهبردهای مختلف و ترکیبی بازتاب می­یابد؛ به طوری که دانشجویان در تعامل با خانواده در زمینه‌هایی که بر سر آن تعارض دارند، ابتدا راهبرد «مقاومت» و در ادامه، راهبرد «ایجاد تغییر» را اتخاذ می کنند. پس از آن، در کنار راهبرد مقاومت و ایجاد ...  بیشتر