مطالعه‌ای تطبیقی پیرامون مفهوم جوان و جوانی

جعفر سطوتی

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 9-28

چکیده
  این مقاله که تمرکز خود را بر مفهوم جوان و جوانی گذاشته است، تلاش دارد تا با استفاده از روش تحقیق اسنادی و از خلال بحث پیرامون تعاریف ملی و بین‌المللی ارائه شده در خصوص مفهوم جوان و جوانی به مقایسه این تعاریف بپردازد. هدف از چنین مقایسه­ای نیز رسیدن به مناسب­ترین تعریف برای مفهوم جوانان در جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد آن به نهاد ...  بیشتر