هویت‌یابی جوانان و بسترهای فراسنتی اوقات فراغت: ارائه‌ی طرح‌واره نظری

داریوش بوستانی؛ روح اله خواجه دولت آباد

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 121-142

چکیده
  چکیده مقاله حاضر در تلاش است تا با رویکردی کیفی به هویت‌یابی جوانان (دانش آموزان کلاس سوم دبیرستان شهر شیراز) بپردازد. روش‌شتاسی مورد استفاده نظریه زمینه‌ای است. داده‌ها به کمک مصاحبه عمیق و ساختارنیافته جمع آوری شد. پس از  تجزیه و تحلیل داده‌ها  هفت مقوله بدست آمد که عبارتند از: 1- فضای مجازی در حال چیره شدن، 2- فراغت خطرساز 3- ...  بیشتر