پیش‌بینی موفقیت کشورهای شرکت‌ کننده در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو با استفاده از روش هوشمند شبکه‌های پرسپترون چندلایه (MLP)

حسین زارعیان؛ علیرضا الهی؛ نصراله سجادی؛ امین قاضی زاهدی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، ، صفحه 37-54

چکیده
  حسین زارعیان[1] علیرضا الهی[2]  نصرالله سجادی[3] امین قاضی زاهدی[4]   تاریخ دریافت مقاله: 1/11/1393                                                                                  ...  بیشتر