جوانان و موانع ازدواج

سید محسن بنی جمالی؛ سهیلا صادقی فسایی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 9-34

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناخت فرآیندهایی از زندگی جوانان که مانع ازدواج ایشان می‌شود، با روش کیفی بر اساس بیانی که جوانان از تأخیر در ازدواج ارائه می‌دهند و تحلیل و تفسیری که از موقعیت می‌سازند، در جستجوی شناخت عواملِ تأخیر ازدواج جوانان مطابق با روایت خود ایشان است. این مطالعه بر اساس مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با نمونه‌ای متشکل از 25 ...  بیشتر

عوامل ساختاری زمینه ساز مصرف پورنوگرافی در اینترنت در بین جوانان شهرتهران؛ یک مطالعه کیفی

فریده خلج آبادی فراهانی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 35-70

چکیده
  دسترسی گسترده به اینترنت در بین جوانان و مواجهه اجتناب ناپذیر آنها با محتوای خارج عرف جنسی، نگرانی زیادی در مورد اثرات نامطلوب شناختی، روانی، رفتاری و اجتماعی بر آنها ایجاد کرده است. هدف این تحقیق، واکاوی عوامل ساختاری کلان و میانی زمینه ساز مصرف پورنوگرافی در اینترنت از دیدگاه جوانان است. به این منظور پژوهشی کیفی با رویکرد تفسیری ...  بیشتر

بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش دینی، اخلاق، پیشرفت تحصیلی و اوقات فراغت جوانان استان همدان

حسن قرا باغی؛ وحید صالحی؛ کاظم دلروز

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 71-96

چکیده
  شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های نوین به شمار می‌روند که بر پایه مشارکت همگانی بناشده‌اند. در حال حاضر، کاربران  به‌ویژه جوانان روزانه زمان قابل‌توجهی را در فضای مجازی می‌گذرانند؛ به‌گونه‌ای که این شبکه‌ها به عاملی تأثیرگذار بر بسیاری از مؤلفه‌های زندگی افراد تبدیل‌شده‌اند. پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی اهداف، میزان و نحوه ...  بیشتر

مطالعه‌ کیفی در ذهنیت جوانان از آینده با استفاده از روش تحلیل لایه‌ای علّی

محسن طاهری دمنه؛ علی ذاکری

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 31-52

چکیده
  آینده قابل پیش بینی نیست، اما مطالعه­ ذهنیت افراد نسبت به آینده امکان پذیر است. ذهنیت فرد نسبت به آینده­ خودش و آینده­ جامعه، مبنای تصمیم گیری اوست و از این جهت بررسی نظام­مند تصاویر ذهنی از آینده به خصوص در میان جوانان که مالکان اصلی آینده هستند، موضوع مهمی است. در این راستا، پژوهش حاضر به عنوان یک پژوهش بنیادی که در سنت پژوهش­های ...  بیشتر

شناسایی گونه‌‌های هویتِ اجتماعی و نقش رسانه‌های نوین( اینترنت) بر این هویت‌ها (مطالعۀ موردی: جوانان شهر تهران)

گلاله آهنگری؛ باقر ساروخانی؛ محمد سلطانی فر

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 9-34

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی گونه­­های هویتِ اجتماعی و  نقش اینترنت بر شکل­گیری این هویت­ها می­باشد. برای تحقق این هدف، از روش ترکیبی کمی- کیفی استفاده شد و بر روی جوانان 18-30 سال ساکن شهر تهران در سال 1397 تمرکز گردید. در واقع، ابتدا برای شناسایی گونه­های هویتی در بین جوانان تهرانی، از روش کیفی اکتشافی استفاده شد و با نمونه­گیری ...  بیشتر

تغییرات نگرشی جوانان به گروه‌های مرجع

حسن کلاشلو؛ فریده عقیلی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 57-80

چکیده
  با توجه به جمعیت جوان کشور، سنجش نگرش و تحولات جوانان در زمینه گروه­های مرجع مورد توجه جدی سیاستگذاران و تصمیم­گیران نظام می­باشد. گروه مرجع، یکی از مهم‌ترین منابع هویت‌بخشی به افراد و شکل‌دهی به ارزش­ها و هنجارها و در نهایت رفتار آنان است. به تبع اهمیتی که گروه مرجع برای جهت‌دهی به رفتار و کردار اعضای یک گروه یا جامعه دارد، ...  بیشتر

بررسی تأثیر جهت‌گیری‌های ارزشی‌ـ فرهنگی بر نوع نگرش به ازدواج جوانان در شهر تهران

رسول صادقی؛ مریم رضایی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 81-105

چکیده
  ارزش­ها و نگرش­های ازدواج در ایران به­طور چشمگیری درحال تغییر است. درک و تبیین این تغییرات، مستلزم در نظر گرفتن نقش عوامل و نیروهای فرهنگی به همراه و یا در تقابل با عوامل ساختاری است. مقاله پیش­رو قصد دارد در چارچوب «نظریه گذار دوم جمعیتی» به این پرسش پاسخ دهد که جوانان تهرانی چه نگرشی به ازدواج و اشکال نوپدید آن دارند؟ ...  بیشتر

جوانان و تنهایی به‌مثابه سبک‌زندگی: مطالعه‌ای در شهر تهران

الهام رحمت‌آبادی؛ سهیلا علیرضانژاد؛ حسین ابوالحسن تنهایی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 105-126

چکیده
  پرسش آغازین این مقاله آن است که دلایل گرایش فزاینده گروه­هایی از جوانان به تنها زندگی کردن چیست؟  برای پاسخ به این پرسش از روش داده بنیان استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات، انجام مصاحبه نیمه ساخت یافته و کدگذاری و تحلیل مستندات مربوط به روزنگاشته­های تعدادی از جوانان تنها در شبکه­های اجتماعی است. روش نمونه­گیری، نمونه­گیری ...  بیشتر

جوانان، خانواده و مدیریت ازدواج

سهیلا صادقی فسایی؛ سید محسن بنی جمالی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 167-192

چکیده
  مطالعۀ حاضر با روش کیفی و به وسیلۀ مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و با هدف وارسی نقش خانواده در چگونگی مدیریت ازدواج از منظر جوانان انجام شده است. نمونه‌ها که تعداد آنها 25 تن است، بر اساس رویه‌های انتخاب مبتنی بر بیشترین اطلاعات و حداکثر تغییرات انتخاب شده و در آن صفات جنسیت، وضع تأهل، سن، طبقه و دسترسی مورد ملاحظه قرار گرفته است. تحقیق ...  بیشتر

تاثیر آموزش کیفی بر اشتغال و هویت فردی جوانان

پروین داداندیش؛ حمید رهنورد

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 217-236

چکیده
  جوانان، نیروی بالنده و موتور محرکه توسعه هر کشور و یکی از ابزارهای قدرت استراتژیک هر واحد ملی به حساب می­آیند. اما داشتن این نیروی انسانی در وضعیتی بالقوه قرار دارد که تبدیل آن به نیروی فعال، نیازمند برنامه­ریزی دقیق در کلیه بخش­ها از سوی سیاستگذاران است. مسئله بیکاری در حوزه جوانان امروزه پدیده­ای جهانی است، ولی کشورهای پیشرفته ...  بیشتر

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر حجاب و عفاف، هویت دینی و فردی، تعامل با خانواده و افسردگی و انزوا در بین جوانان

حسن قراباغی؛ مجید یوسفی افراشته؛ وحید صالحی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 257-272

چکیده
  امروزه شبکه های اجتماعی مجازی، تعاملات و جوانب مختلف زندگی افراد جامعه به ویژه جوانان را تحت تأثیر قرار داده اند. پژوهش حاضر به منظور شناسایی اهداف، میزان و نحوه استفاده جوانان استان همدان از شبکه های اجتماعی مجازی و نیز تأثیر این شبکه ها بر چهار متغیر حجاب و عفاف، هویت دینی و فردی، تعامل با خانواده و افسردگی و انزوا اجرا شد. جامعه ...  بیشتر

تحلیلی بر جایگاه حق اشتغال جوانان در قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه ملی

جعفر سطوتی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، ، صفحه 177-198

چکیده
  حق اشتغال جوانان از جمله حقوقی است که در زمره حقوق اقتصادی و اجتماعی قرار می­گیرد و در بسیاری از اسناد حقوق بین­الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن و سایر اسناد حقوق     بین­المللی در زمینه توسعه و جوانان مورد توجه قرار ...  بیشتر

بررسی تطبیقی انطباق با زندگی شهری در بین جوانان و سالمندان شهر تهران

محمد احمدی زیدکندی؛ عالیه شکر بیگی؛ امیدعلی احمدی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، ، صفحه 265-285

چکیده
  هدف مقاله حاضر، مطالعه جامعه شناختی جوانان و سالمندان شهر تهران و میزان انطباق آنان با زندگی شهری می باشد. در مبانی نظری از نظریه‌های آوئن، فوریه، ریچاردسون، واتسون، کوین لینچ، فیلیبس، لاوتن و پاتنام در دو بعد ساختاری و تعاملاتی استفاده شده و در پایان، مدل نظری تحقیق طراحی گردیده است. این پژوهش با توجه به ماهیت خود از نوع توصیفی- همبستگی ...  بیشتر

مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان

مهدی سلیمانی؛ ضیا هاشمی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ هوشنگ نایبی

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-32

چکیده
  جوانی به عنوان یک سازه­ اجتماعی، فرهنگی و زیستی، زمینه­ساز و پاسخگوی تغییرات اجتماعی است. از این رو، با توجه به روبه­ رشد بودن بازاندیشی تعاملات جنسی و همینطور افزایش تعاملات بین دو جنس و تغییر در شکل و محتوای آن، هدف از  پژوهش حاضر بررسی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل ...  بیشتر

جوانان، مقدمات ازدواج و راهبردهای ایشان در رو به رو شدن با ازدواج

سهیلا صادقی فسایی؛ سید محسن بنی جمالی

دوره 15، شماره 34 ، دی 1395، ، صفحه 195-219

چکیده
  مقالۀ حاضر به مطالعۀ مقدمات ازدواج جوانان و نیز راهبردهایی که ایشان در رو به رو شدن با ازدواج اتخاذ می‌کنند، می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه درک جوانان از مقدمات ازدواج با راهبردهای ایشان در رو به رو شدن با ازدواج مرتبط است. روش مطالعه، کیفی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته است. تحلیل اطلاعات با روش تحلیل تماتیک ...  بیشتر

نقش تشکل های غیر دولتی در توسعه حقوق جوانان

رسول منتجب نیا؛ روح اله مدبر؛ داود نوری

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 57-75

چکیده
  در دنیای معاصر و با توجه به تحولات هر روزه که در حوزه ارتباطات انسانی رخ داده، روند حرکت جوامع موجب گردیده که نقش دولت ها هر روز کم رنگ تر شود و تحولاتی به وقوع پیوندد. بدیهی است که به موازات تحول جوامع، سناریوهای جدیدی در عرصه های اجتماعی- سیاسی محقق می شود که اولویت های نوین همراه با اتخاذ شیوه ها و ابزارهای جدید همانند استفاده از ظرفیت ...  بیشتر

بهداشت و سلامت جوانان؛ بررسی وضعیت و چالش‌ها

سیدمحسن بنی جمالی

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، ، صفحه 33-54

چکیده
  مقالة حاضر با روش فراسنتز، مطالعات سلامت و بهداشت جوانان را مورد بررسی قرار داده و ضمن پرداختن به مشکلات مفهومی آن بیان می‌کند که چرا علیرغم اهمیتی که امور بهداشتی در جامعة مدرن یافته است، به سلامت و بهداشت جوانان چندان توجه نمی‌شود. این مقاله ضمن طرح تلاش‌های مفهومی که برای آوردن جوانان به متن سیاست‌های سلامت و بهداشت صورت پذیرفته ...  بیشتر